Asigurări de sănătate Asigurări de sănătate

Înapoi

Care sunt dispoziţiile privind cardul european de sănătate?

Cardul european de asigurări sociale de sănătate este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale devenite necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unui stat membru UE/SEE şi poate înlocui o asigurare medicală pentru călătorii în străinătate.

 

Perioada de valabilitate a Cardului este de 6 luni, iar costurile pentru eliberarea acestuia sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

 

Pentru a beneficia de servicii medicale gratuite, cei care se află temporar în Marea Britanie, dar care sunt asiguraţi în România, trebuie să prezinte Cardul european de asigurări de sănătate eliberat de către structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate din România.

 

Informaţii suplimentare privind obţinerea acestui card sunt disponibile accesând adresa de internet a CNAS:

Site web : www.cnas.ro.

 

 

Referitor la obţinerea Cardului european de sănătate din Mare Britanie, cetăţenii români cu reşedinţa obişnuită în acest stat sunt eligibili pentru emiterea acestui document.

 

 În consecinţă, puteţi aplica online prin completarea formularului disponibil la următoarea adresă:

Site web : www.ehic.org.uk/Internet/startApplication.do

 

Informaţii suplimentare privind îndeplinirea condiţiei privind reşedinţa obişnuită în Marea Britanie pot fi obţinute prin accesarea paginii web a autorităţii fiscale HM Revenue & Customs, secţiunea referitoare la reşedinţă şi imigraţie:

Site web : www.hmrc.gov.uk/manuals/cbtmanual/cbtm10020.htm