Ce urmări are munca ilegală Ce urmări are munca ilegală

Înapoi

Ce urmări are munca ilegală

În relația cu statele membre ale Uniunii Europene/SEE şi Elveţia, România aplică dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului şi al Consiliului, privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum şi ale Regulamentului  (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului şi al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

 

Conform acestor acte normative, dacă ați suferit un accident de muncă sau ați contractat o boală profesională și aveți reședința sau dreptul de ședere într-un alt stat membru decât statul membru competent beneficiați de prestații în natură  în cadrul regimului care acoperă accidente de muncă și boli profesionale acordate, în numele instituției competente, de instituția de la locul de reședință sau de ședere în conformitate cu legislația pe care aceasta o aplică, ca și cum ați fi fost asigurat în temeiul legislației menționate.

În acest caz:

  • dacă sunteți cetățean român și rămâneți asigurat/ă conform legislației de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale din România și suferiți un accident de muncă sau o boală profesională, aveți dreptul la prestații în natură în conformitate cu legislația statului în care aveți reședința;
  • dacă aveți reședința în alt stat membru al Uniunii Europene/SEE și Elveţia decât cel în care sunteți asigurat(ă), instituția din statul de reședință vă va acorda prestațiile în natură conform legislației sale. Cheltuielile efectuate de statul de reședință vor fi rambursate de instituția competentă a statului în care sunteți asigurat(ă).