Asigurări de sănătate Asigurări de sănătate

Înapoi

Cum este reglementat sistemul sanitar?

Accesul cetăţenilor români la serviciile medicale britanice oferite prin intermediul NHS (National Health Service) nu este condiţionat de plata unor contribuţii, este necesar ca persoana care intenţionează să beneficieze de aceste servicii să aibă o şedere obişnuită pe teritoriul Marii Britanii.

 

Pentru a beneficia de servicii medicale în aceleaşi condiţii ca şi rezidenţii obişnuiţi ai Marii Britanii, cetăţenii români trebuie să se înregistreze pe lista unui medic generalist denumit General Practitioner (GP).

  • Pentru a vă înregistra, medicii vor verifica dacă aveţi o şedere obişnuită pe teritoriul Marii Britanii.

 

Potrivit reglementărilor aplicabile, medicii au dreptul să refuze înscrierea pe listele lor a unui pacient în situaţia în care acesta nu poate face dovada că locuieşte în mod obişnuit pe teritoriul Marii Britanii.

  • În această situaţie, se acordă tratament gratuit pentru situaţii de urgenţă în condiţii similare celor aplicabile rezidenţilor, însă pentru celelalte servicii medicale care nu sunt încadrate în categoria intervenţiilor de urgenţă, vor fi percepute taxe.

 

Responsabilitatea încadrării pacienţilor în categoria celor exceptaţi de la plata serviciilor medicale sau în categoria celor care nu beneficiază de această excepţie aparţine în totalitate sistemului NHS. Informaţii privind accesul la servicii medicale puteţi obţine prin intermediul NHS:

Site web : www.nhs.uk