Ajutorul de șomaj Ajutorul de șomaj

Înapoi

Formularele europene

Formularele europene U1, U2, U3 şi E 301, E 302 – sunt singurele documente oficiale luate în considerare în vederea deschiderii dreptului la prestaţii de şomaj într-un anumit stat membru prin valorificarea perioadelor de asigurare pentru şomaj realizate de lucrător în alt stat membru.

U1 - certifică perioadele de asigurare care vor fi luate în considerare pentru acordarea prestaţiilor de şomaj/este echivalentul lui E 301 în circuitul instituţie – client – instituţie;

U2 - certifică perioada în care un şomer îşi menţine dreptul la prestaţii de şomaj atunci când îşi caută de lucru în alt stat membru/înlocuieşte E 303 în circuitul instituţie - client – instituţie;

U3 - menţionează circumstanţele de natură să afecteze dreptul la prestaţii potrivit legislaţiei pe care o aplică instituţia care emite documentul/înlocuieşte parţial E 303 în circuitul instituţie - client - instituţie şi este complementar unui U2;

E 301 - pentru certificarea perioadelor de asigurare pentru şomaj;

E 302 - pentru certificarea informaţiilor referitoare la membrii de familie cu domiciliul in Romania aflaţi în întreţinerea şomerului din alt stat membru.

 

 

 

Instituţia din România competentă pentru eliberarea formularelor de mai sus este agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă a solicitantului iar în statele UE/SEE instituţiile competente pentru eliberarea  formularelor U1, U2, U 3 şi  E 301, E 302 sunt instituţiile omoloage AJOFM-urilor.