Dreptul la pensie Dreptul la pensie

Înapoi

Regimul aplicabil românilor care muncesc în Marea Britanie

În vederea acordării drepturilor de securitate socială (sănătate, şomaj, pensii) cu respectarea principiului egalităţii de tratament pentru toţi cetăţenii europeni (cetăţean provenit dintr-un stat membru UE), Uniunea Europeană a adoptat o serie de reglementări europene (Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 şi 574/72 care au fost înlocuite, începând cu data de 1 ianuarie 2010 de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi, respectiv, de Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială) obligatorii în toate statele membre UE.

 

Astfel, indiferent în ce stat membru UE se află la un moment dat un cetăţean european, se bucură de aceleaşi drepturi şi obligaţii de securitate socială cu cele ale cetăţenilor din statul respectiv.

 

Cu privire la acordarea drepturilor de pensie pentru persoanele care au desfăşurat legal activitate profesională în Marea Britanie, precizăm următoarele:

  • vechimea în muncă (stagiul de cotizare) realizată în Marea Britanie este recunoscută de către statul român în vederea deschiderii dreptului la pensie, cu condiţia ca persoana respectivă să fi fost asigurată la sistemul de securitate socială din Marea Britanie (a desfăşurat activitate legal şi s-au plătit contribuţiile sociale prevăzute de legislația în domeniu din Marea Britanie);
  • vechimea în muncă (stagiul de cotizare) realizată în România este recunoscută de către Marea Britanie în vederea deschiderii dreptului la pensie, cu condiţia ca persoana respectivă să fi fost asigurată la sistemul de securitate socială din România (a desfăşurat activitate legal şi s-au plătit contribuţiile sociale prevăzute de legislaţia română).

!!! Dacă există situaţii în care o persoană a fost asigurată în aceeaşi perioadă atât în Marea Britanie, cât şi în România, această perioadă de vechime în muncă se ia în calcul o singură dată.

  • la momentul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legislația din Marea Britanie pentru acordarea unei categorii de pensii, se aplică principiul totalizării perioadelor de asigurare, potrivit căruia se iau în considerare perioadele de asigurare realizate în România cumulate cu perioadele de asigurare realizate în Marea Britanie. În aceste condiţii, pensia pe care cetăţeanul român urmează să o primească de la Marea Britanie se va calcula DOAR PENTRU PERIOADA DE VECHIME ÎN MUNCĂ REALIZATĂ ÎN MAREA BRITANIE!!!
  • la momentul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legislaţia română pentru acordarea unei categorii de pensii, se aplică principiul totalizării perioadelor de asigurare, potrivit căruia se iau în considerare perioadele de asigurare realizate în Marea Britanie cumulate cu perioadele de asigurare realizate în România. În aceste condiţii, pensia pe care cetăţeanul român urmează să o primească de la statul român se va calcula DOAR PENTRU PERIOADA DE VECHIME ÎN MUNCĂ REALIZATĂ ÎN ROMÂNIA!!!
  • Dovada perioadelor de vechime în muncă realizate în Marea Britanie se face cu înscrisuri oficiale eliberate de angajator sau de către instituţiile competente din Marea Britanie.
  • Dovada perioadelor de vechime în muncă realizate în România se face cu înscrisurile din carnetul de muncă, adeverinţe eliberate de angajator sau alte documente întocmite cu respectarea legislaţiei în vigoare.
  • În momentul în care o persoană care a îndeplinit condiţiile de pensionare prevăzute de legislaţia unuia dintre cele două state (România/ Marea Britanie) şi se prezintă la instituţia competentă să solicite acordarea unei categorii de pensii, trebuie să prezinte toate documentele necesare dovedirii vechimii în muncă realizate. Instituţia competentă va indica procedura care trebuie urmată, în funcţie de caracteristicile particulare ale fiecărui solicitant și va demara procedura de confirmare a vechimii în muncă (procedura se realizează între instituțiile competente din cele două state, pe baza reglementărilor europene în vigoare) pentru perioadele de activitate desfășurate pe teritoriul celeilalte țări (Marea Britanie /România confirmă României/ Marii Britanii perioada de activitate desfășurată pe teritoriul acesteia).
  • Solicitarea dreptului la pensie pentru pensia din România se poate face prin depunerea dosarului de pensionare (cerere acordare pensie și documente oficiale care să ateste vechimea în muncă realizată) atât direct la Casa Județeană de Pensii din raza teritorială a domiciliului, cât și la instituția competentă cu acordarea pensiilor de pe teritoriul Marii Britanii. Instituția competentă de pe teritoriul Marii Britanii are obligația de a transmite dosarul de pensie în România, pentru soluționare.
  • Solicitarea dreptului la pensie pentru pensia din Marea Britanie se poate face prin depunerea dosarului de pensionare (cerere acordare pensie și documente oficiale care să ateste vechimea în muncă realizată) atât direct la instituția competentă cu acordarea pensiilor de pe teritoriul Marii Britanii, cât și la Casa Județeană de Pensii din raza teritorială a domiciliului. Casa Județeană de Pensii din raza teritorială a domiciliului are obligația de a transmite dosarul de pensie în Marea Britanie, pentru soluționare.

 

În România, instituţia competentă pentru acordarea dreptului la pensie este Casa Naţională de Pensii Publice prin intermediul Caselor Teritoriale de Pensii de la nivelul fiecărui judeţ.

Informaţii privind instituţia competentă pentru acordarea dreptului la pensie în Marea Britanie,  puteţi regăsi pe site-ul https://www.cnpp.ro/organisme-de-legatura-internationale-in-domeniul-pensiilor**.