Dreptul de ședere sau rezidență Dreptul de ședere sau rezidență

Care sunt procedurile de înregistrare şi privind obţinerea permisului de şedere?

Ca cetăţean roman puteţit aplica, însă nu este obligatoriu, pentru un certificat de înregistrare, document care confirmă dreptul de ședere în Regatul Unit în conformitate cu legislația europeană.

 

Puteţi aplica pentru un certificat de înregistrare prin completarea formularului EEA1.

 

Dacă doriți să sprijiniţi cererea pentru un card de reşedinţă a unui membru de familie care nu este cetăţean al  SEE, trebuie să demonstraţi că locuiți şi că deţineţi un drept de şedere în Marea Britanie.

 

Dacă ați locuit în Marea Britanie pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani, în conformitate cu reglementările europene, puteți aplica pentru un document care atestă șederea permanentă, prin completarea formularului EEA3.

 

 Înainte de a transmite aplicaţia pentru unul din documentele susmenţionate, vă recomandăm să consultaţi ghidul informativ pus la dispoziţie de Ministerul de Interne.

 

 • Informaţii suplimentare privind procedurile de înregistrare a şederii puteţi obţine accesând site-ul web al Ministerului de Interne:

Site: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania.

 

 


Ce prevede lista de verificare înainte şi după sosirea pe teritoriul Marii Britanii?

Înainte de a merge în Marea Britanie, veţi avea nevoie de următoarele documente:

 • Paşaport sau document de identitate valabil UE/SEE; alte documente personale pot fi luate, cum ar certificatul de naştere sau de căsătorie, etc.;
 • Un card european de sănătate emis de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) din România;
 • Formularele E301/U1 în scopul atestării perioadelor de asigurare sau de muncă realizate ca salariat în România atunci când este necesar şi/sau E303/U2, dacă doriţi să transferaţi dreptul de a beneficia de prestaţii de şomaj în Marea Britanie;
 • Certificate, diplome, atestări şi referinţe privind ocuparea altor locuri de muncă (în original şi traduceri legalizate);
 • Orice alte permise şi licenţe pe care le consideraţi adecvate, de exemplu permisul de conducere.
 • CV-uri şi scrisori de intenţie, redactate în limba engleză.
 • Totodată, este necesar să vă asiguraţi că:
 • Aveţi un loc de cazare în Marea Britanie;
 • Aveţi suficiente fonduri pentru acoperirea costurilor primei luni de şedere;
 • Aveţi asigurare medicală corespunzătoare;
 • Faceţi rost de paşapoarte pentru animalele deţinute.

 

 • După ce sosiţi în Marea Britanie:
 • Dacă aveţi deja un loc de muncă trebuie să vă prezentaţi imediat la angajatorul dumneavoastră, iar când începeţi munca trebuie să obţineţi confirmarea înregistrării dumneavoastră în cadrul sistemului de asigurări sociale.
 • Dacă sunteţi în căutarea unui loc de muncă trebuie să vă prezentaţi la  Serviciul Public de Ocupare (Jobcentre Plus) pentru a vă înregistra ca persoană în căutarea unui loc de muncă;
 • Trebuie să vă programaţi la un interviu pentru obţinerea Numărului Naţional de Asigurare (în special angajaţii şi lucrătorii pe cont propriu);
 • Este bine să deschideţi un cont bancar;
 • Dacă este cazul, înregistraţi maşina deţinută;
 • Prezentaţi-vă la autoritatea fiscală responsabilă;
 • Abonaţi-vă la servicii de gaze şi electricitate, telefonie, radio şi televiziune;
 • Înscrieţi-vă copiii în cadrul unei şcoli;

 

 

Ca și cetățean al Uniunii aveți dreptul de ședere pe teritoriul altui stat membru pe o perioadă de cel mult trei luni fără nicio altă condiție sau formalitate în afara cerinței de a deține o carte de identitate valabilă sau un pașaport valabil (Directiva nr. 38/2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE consolidată).

 

Dreptul de şedere este strâns legat de dreptul de a lucra în alt stat membru. Astfel, puteți locui pe teritoriul unui alt stat membru UE chiar dacă aveți un contract de muncă cu normă parțială sau cu durată determinată.

În calitate de lucrător, dacă desfășurați activități salariate sau activități independente în statul membru gazdă, aveți dreptul de ședere pe teritoriul acestuia pentru o perioadă mai mare de trei luni.

Dacă nu mai desfășurați o activitate salariată sau o activitate independentă, vă mențineți statutul de lucrător salariat sau de lucrător care desfășoară o activitate independentă în următoarele condiții:

(a)  dacă vă aflați în incapacitate temporară de a munci, ca rezultat al unei boli sau al unui accident;

(b)  dacă sunteți înregistrat în mod corespunzător ca fiind în șomaj involuntar, după ce ați fost angajat pe o perioadă de peste un an, și v-ați înregistrat ca persoană care caută de lucru la serviciul competent de ocupare a forței de muncă;

(c)  dacă sunteți înregistrat în mod corespunzător ca fiind în șomaj involuntar, după ce ați îndeplinit un contract de muncă pe termen limitat, cu durata de sub un an, sau după ce ați devenit șomer în mod involuntar în timpul primelor douăsprezece luni și v-ați înregistrat ca persoană care caută de lucru la serviciul competent de ocupare a forței de muncă. În acest caz, statutul de lucrător vi se menține pentru o perioadă de cel puțin șase luni;

(d)  dacă începeți un stagiu de formare profesională. Cu excepția cazului în care vă aflați în șomaj involuntar, menținerea statutului de lucrător presupune ca pregătirea să aibă legătură cu activitatea profesională anterioară.