Ajutorul de șomaj Ajutorul de șomaj

Formularele europene

Formularele europene U1, U2, U3 şi E 301, E 302 – sunt singurele documente oficiale luate în considerare în vederea deschiderii dreptului la prestaţii de şomaj într-un anumit stat membru prin valorificarea perioadelor de asigurare pentru şomaj realizate de lucrător în alt stat membru.

U1 - certifică perioadele de asigurare care vor fi luate în considerare pentru acordarea prestaţiilor de şomaj/este echivalentul lui E 301 în circuitul instituţie – client – instituţie;

U2 - certifică perioada în care un şomer îşi menţine dreptul la prestaţii de şomaj atunci când îşi caută de lucru în alt stat membru/înlocuieşte E 303 în circuitul instituţie - client – instituţie;

U3 - menţionează circumstanţele de natură să afecteze dreptul la prestaţii potrivit legislaţiei pe care o aplică instituţia care emite documentul/înlocuieşte parţial E 303 în circuitul instituţie - client - instituţie şi este complementar unui U2;

E 301 - pentru certificarea perioadelor de asigurare pentru şomaj;

E 302 - pentru certificarea informaţiilor referitoare la membrii de familie cu domiciliul in Romania aflaţi în întreţinerea şomerului din alt stat membru.

 

 

 

Instituţia din România competentă pentru eliberarea formularelor de mai sus este agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă a solicitantului iar în statele UE/SEE instituţiile competente pentru eliberarea  formularelor U1, U2, U 3 şi  E 301, E 302 sunt instituţiile omoloage AJOFM-urilor.


Ajutorul de șomaj

Care sunt prevederile privind asigurarea de şomaj?

În Marea Britanie există două tipuri de indemnizaţie de şomaj, în funcţie de contribuţiile plătite sau de venitul aplicantului.

 

Alocaţia pentru şomaj bazată pe contribuţii  - Contribution based Jobseeker's Allowance: este principala indemnizaţie acordată în Marea Britanie persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă.

 

Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţiile de eligibilitate pentru Alocaţia pentru şomaj:

  • au vârsta de 18 ani sau peste dar sub vârsta legală de pensionare;
  • sunt apţi de muncă;
  • sunt disponibili pentru muncă şi se află în mod activ în căutarea unui loc de muncă;
  • lucrează, în medie, mai puţin de 16 ore pe săptămână;
  • se află în Marea Britanie;
  • au plătit sau sunt asimilaţi celor care au plătit suficiente contribuţii sociale (Clasa 1 de contribuţii) în ultimii doi ani fiscali. De regulă, contribuţiile sociale plătite de lucrătorii pe cont propriu (Clasa 2 de contribuţii) nu sunt luate în considerare la stabilirea dreptului la alocaţia pentru şomaj.

 

 Alocaţia pentru şomaj se acordă pentru cel mult 182 de zile.

 

 Nivelul maxim săptămânal este de 57,90 lire sterline pentru persoanele cu vârste sub 25 de ani şi de 73,10 lire sterline pentru cei cu vârsta de 25 de ani sau peste.

 

 Pentru stabilirea dreptului la alocaţia pentru şomaj autorităţile britanice vor lua în considerare, atât cât este necesar, perioadele de asigurare, încadrare în muncă sau de rezidenţă realizate în temeiul legislaţiei române sau a oricărui alt stat membru, ca şi cum ar fi fost realizate în temeiul legislaţiei britanice.

 

 

Alocatia pentru şomaj bazată pe venituri - Income-based Jobseeker’s Allowance - nu depinde de nivelul contribuţiilor sociale plătite în Marea Britanie sau în celelalte state membre.

 

 Pentru a obţine acest tip de prestaţie, veniturile trebuie să fie sub 16.000 £ şi bunurile de care dispun solicitanţii şi membrii lor de familie trebuie să fie reduse (la calculul acestui nivel nu sunt luate în considerare unele bunuri precum locuinţele).

 

 Nefiind bazată pe contribuţii, această prestaţie este acordată doar solicitanţilor care dovedesc că deţin reşedinţa obişnuită pe teritoriul Marii Britanii.

 

Nivelul alocaţiei de şomaj (componenta bazată pe venituri) depinde de nivelul veniturilor solicitantului şi ale membrilor de familie, fiind plătită în completarea veniturilor obişnuite ale acestora.

 

 Nivelul maxim săptămânal este de 57,90 lire sterline pentru persoanele cu vârste sub 25 de ani şi de 73,10 lire sterline pentru cei cu vârsta de 25 de ani sau peste iar pentru cupluri cu vărsta de peste 18 ani nivelul maxim săptămânal este de 114.85 lire sterline

 

 Pentru verificarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj bazată pe venituri, solicitanţii trebuie să se prezinte la un interviu la sediul serviciului public de ocupare Jobcentre Plus şi să semneze un acord (Jobseeker Agreement) prin care se obligă să respecte condiţiile impuse pentru identificarea unui loc de muncă.

 

 

 

Solicitările pentru indemnizaţia de şomaj sunt procesate de Jobcentre Plus, serviciul britanic de ocupare:

( Tel: 0800 055 6688, luni-vineri, 8am-6pm)

 Site web : www.gov.uk/jobseekers-allowance/how-to-claim.

 

 În cazul alocaţiei pentru şomaj bazată pe nivelul veniturilor, solicitanţii trebuie să facă dovada că deţin reşedinţa obişnuită în Marea Britanie.

 

  Conform prevederilor legislative intrate în vigoare la 1 ianuarie 2014, cetăţenii europeni nou sosiţi în Marea Britanie şi care deţin statutul de persoană în căutarea unui loc de muncă pot aplica pentru indemnizaţia de şomaj după trei luni de şedere în Marea Britanie.