Asistență socială Asistență socială

Cum este reglementat sistemul naţional de asigurări sociale?

Sistemul britanic de securitate socială este bazat pe contribuţiile sociale plătite de angajaţi şi angajatori, lucrătorii pe cont propriu, precum şi pe contribuţiile plătite în mod voluntar de anumite categorii de contribuabili.

 

Contribuţiile sociale sunt plătite obligatoriu de persoanele încadrate în muncă sau care desfăşoară activităţi independente, dacă obţin venituri peste un anumit nivel, până la data la care împlinesc vârsta pentru pensionare.

 

Contribuţiile sociale sunt centralizate în baza unui număr unic de identificare a contribuabililor în sistemul de securitate socialăNational Insurance Number (Numărul de Asigurare Naţională). 

 • În baza acestui număr sunt înregistrate toate contribuţiile  plătite către sistemul britanic de securitate socială.
 • Acest număr se eliberează automat rezidenţilor din Marea Britanie la împlinirea vârstei de 16 ani.

 

 Persoanele încadrate în muncă (ANGAJAŢI) plătesc contribuţii de Asigurare Naţională corespunzătoare Clasei 1, iar persoanele care lucrează pe cont propriu plătesc contribuţii de Asigurare Naţională corespunzătoare Claselor 2 şi 4 (LUCRĂTORI PE CONT PROPRIU) de contribuţii.

 

 În situaţia în care desfăşuraţi atât activitate subordonată, în baza unui contract de muncă, cât şi activitate pe cont propriu, va trebui, de regulă, să plătiţi contribuţiile aferente a două clase de contribuţii.

 

 

 

 

Clasa 1 de contribuţii sociale

O parte din câştigurile obţinute de angajaţi sunt exceptate de la plata contribuţiilor sociale. Nivelul  de la care sunt aplicabile cotele de contribuţii sociale este de 155 GBP/săptămână (Pragul câştigurilor).

 

Pentru câştigurile cuprinse între Limita inferioară a câştigurilor (în prezent 109 GBP/săptămână) şi Pragul câştigurilor (155 GBP/săptămână) nu sunt percepute contribuţii sociale, însă sunt asimilate câştigurilor pentru care au fost plătite contribuţii sociale. 

 

Angajaţii plătesc contribuţii sociale în procent de 12% pentru câştigurile brute cuprinse între Pragul câştigurilor (155 GBP/săptămână) şi Limita superioară a câştigurilor (815 GBP/săptămână) şi în procent de 2% pentru câştigurile care depăşesc Limita superioară a câştigurilor (815 GBP/săptămână). Angajatorii plătesc contribuţii sociale în procent de 13,8% pentru toate câştigurile care depăşesc Pragul câştigurilor.

 

 

Clasa 2 de contribuţii sociale

 

Lucrătorii pe cont propriu plătesc o contribuţie fixă de 2,70 GBP/săptămână dacă veniturile pe care le obţin depăşesc 5,965 GBP.

 

Cei care au venituri sub acest nivel pot solicita HMRC un certificat de exceptare de la plata contribuţiilor sociale.

 

Contribuţiile pot fi plătite lunar prin debitarea directă a contului persoanei asigurate sau trimestrial, prin orice alte mijloace de plată, în conturile HMRC.

 

 

Clasa 3 de contribuţii sociale

Aceste contribuţii sunt plătite în mod voluntar de persoanele care nu sunt supuse obligaţiei de a plăti contribuţii sociale şi care se află, de regulă, în următoarele situaţii:

 • sunt angajaţi dar veniturile pe care le obţin sunt sub nivelul de la care se percep contribuţii sociale sau sub nivelul la care sunt asimilaţi celor care au plătit contribuţii sociale;
 • sunt lucrători pe cont propriu care deţin un certificat de exceptare de la plata contribuţiilor sociale Clasa 2;
 • locuiesc în străinătate.

 

 

 

Clasa 4 de contribuţii sociale

Lucrătorii pe cont propriu care în anul fiscal 2015-2016 au obţinut profituri cuprinse între 8,060 şi 42,385 GBP, plătesc contribuţii sociale în procent de 9% aplicat asupra acestor profituri. Pentru sumele care depăşesc 42,385 GBP se plătesc contribuţii sociale în procent de 2%.

 

Contribuţiile sociale plătite în cadrul Claselor 1 – 3 deschid dreptul la o serie de prestaţii sociale contributive.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la contribuţiile de asigurări sociale puteţi accesa pagina web a Guvernului din Marea Britanie:

 Site web : www.gov.uk/national-insurance/overview.

 

Legislaţia britanică reglementează mai multe tipuri de prestaţii sociale, în funcţie de modul în care la acordarea acestora sunt luate în considerare sau nu veniturile solicitantului şi contribuţiile pe care acesta le-a plătit către sistemul de securitate socială din Marea Britanie.

 

Prestaţiile acordate indiferent de veniturile solicitantului pot depinde sau nu de nivelul contribuţiilor plătite către sistemul de securitate socială.

 

Pentru a primi prestaţii sociale care nu depind de nivelul contribuţiilor, nu trebuie îndeplinite condiţii referitoare la existenţa unui anumit nivel al contribuţiilor plătite. Este necesar însă ca nivelul veniturilor solicitantului să fie suficient de redus pentru a permite acordarea acestui tip de ajutoare.

 

Documente importante privind evidenţa contribuţiilor sociale

 

 Angajatorul dumneavoastră este responsabil pentru deducerea contribuţiei de asigurări sociale din salariul dumneavoastră şi plata acesteia alături de contribuţia angajatorului. G Deducerea este înscrisă în fişa dumneavoastră de calcul al salariului.

 Angajatorul dumneavoastră păstrează o evidenţă a contribuţiilor şi este obligat să vă furnizeze o declaraţie P60 la finele fiecărui an şi o declaraţie P45 dacă părăsiţi locul de muncă.

 

 

Formularul P60

 

La sfârşitul fiecărui an fiscal, angajatorul dumneavoastră vă va da un Formular P60 care va indica nivelul total al veniturilor obţinute, numărul săptămânilor lucrate, impozitele, contribuţiile sociale şi clasa de contribuţii corespunzătoare.

 

  În momentul în care primiţi acest document este recomandabil să verificaţi dacă numărul PPS, săptămânile de contribuţii sociale şi clasa PRSI sunt corect înregistrate.

 

 Va trebui să păstraţi formularele P60 cel puţin 2 ani, putând să vă fie necesare atunci când solicitaţi rambursarea impozitului pe venit sau pentru a solicita diferite prestaţii sociale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul P45

 Atunci când încetaţi raporturile de muncă, angajatorul dumneavoastră vă va pune la dispoziţie Formularul P45.

 

Formularul P45 indică veniturile pe care le-aţi obţinut, numărul săptămânilor lucrate, impozitul şi contribuţiile sociale pe care le-aţi plătit de la începutul anului fiscal până la data la care aţi încetat raporturile de muncă.

 

 Este indicat să verificaţi dacă numărul PPS, săptămânile de contribuţii sociale şi clasa de contribuţii PRSI sunt corect înregistrate în formularul P45.

 

 Formularul P45 vă va fi necesar atunci când veţi obţine un nou loc de muncă sau pentru a solicita ajutorul de şomaj.

 

 Prin lege vă este garantat dreptul de a examina documentele pe care angajatorul le deţine cu privire la contribuţiile sociale plătite în baza raportului de muncă pe care l-aţi derulat cu acesta şi să primiţi un extras după aceste înregistrări.

 

Pentru informaţii suplimentare referitoare la formularele susmenţionate puteţi accesa pagina web a Autorităţii fiscale HM Revenue&Customs din Marea Britanie:

Site web : http://www.hmrc.gov.uk/working/forms/paye-forms.htm.


Care sunt prevederile privind prestaţiile familiale şi de maternitate?

    

 • Alocaţiile familiale

 

În Marea Britanie se acordă o serie de prestaţii familiale, fie în natură sau în bani, care vin în sprijinul familiilor: alocaţia de maternitate (Sure Start Maternity Grant) – plată unică de £ 500 care să ajute la creşterea copilului; alocaţie de îngrijire a copilului (Childcare Grant), alocaţia de tutore (Guardian Allowance), etc.

 

Pentru informaţii suplimentare privind condiţiile pe care trebuie să le îndepliniţi pentru a accesa aceste prestaţii, vă recomandăm să accesaţi pagina web a Guvernului:

Site web : www.gov.uk/browse/benefits/families.

 

 • Indemnizaţia de maternitate

 

Plata pentru maternitate  - Statutory Maternity Pay / SMP: este necesară îndeplinirea cumulativă a două criterii: criteriul angajării continue şi criteriul veniturilor.

 

Pentru a fi îndeplinit criteriul angajării continue este necesar ca persoana care solicită SMP să fi fost angajată la acelaşi angajator timp de 26 de săptămâni fără întrerupere anterior săptămânii de calificare (cea de-a 15-a săptămână anterior săptămânii în care urmează să se nască copilul).

 

 Este necesar în acelaşi timp ca persoana să fi fost angajată cel puţin o zi în săptămâna de calificare.

 

Criteriul veniturilor presupune ca persoana care solicită SMP să fi obţinut un venit mediu care să fie relevant din punct de vedere al Asigurărilor Naţionale.

 

Durata pentru care se acordă SMP diferă în funcţie de data previzionată a naşterii copilului.

 

 Pentru copii născuţi după 1 aprilie 2007, SMP este plătită timp de 39 de săptămâni.

 

Pentru primele 6 săptămâni SMP reprezintă 90% din veniturile medii săptămânale ale solicitantului, restul de 33 de săptămâni SMP este plătită la nivelul standard sau la un nivel reprezentând 90% din veniturile medii săptămânale, oricare dintre acestea este mai scăzut. Nivelul standard este de £139.58.

 

Pentru a obţine SMP persoanele interesate trebuie să informeze în primul rând angajatorul la care lucrează cu privire la data de la care intenţionează să întrerupă activitatea şi să primească SMP, oferind informaţii cu privire la data preconizată a naşterii copilului.

 

În situaţia în care pe durata sarcinii şi primirii SMP persoana alege să îşi continue activitatea, nivelul SMP nu va fi afectat.

 

Pentru informaţii suplimentare privind condiţiile pe care trebuie să le îndepliniţi pentru a accesa această prestaţie, vă recomandăm să accesaţi pagina web a Guvernului;

Site web : https://www.gov.uk/maternity-pay-leave/pay.

 

 

 • Indemnizaţia de maternitate - Maternity Allowance / MA este plătită de către Jobcentre Plus persoanelor angajate care nu îndeplinesc condiţiile impuse pentru a obţine SMP sau celor care au statut de lucrător independent (self-employed).

 

Criteriile impuse pentru acordarea MA sunt:

 • Criteriul angajării / activităţii desfăşurate pe cont propriu: Pentru a îndeplini acest criteriu, persoana care solicită MA trebuie să fi desfăşurat activitate în calitate de angajat sau de lucrător independent timp de cel puţin 26 de săptămâni în timpul perioadei de referinţă (66 săptămâni).
 • Criteriul veniturilor: Pentru a primi MA, venitul mediu calculat pe o perioadă de 13 săptămâni trebuie să fie cel puţin £30 pe săptămână.

 

MA este plătită timp de 39 de săptămâni iar nivelul depinde de nivelul veniturilor solicitantului, fiind de £139.58 pe săptămână, sau de 90% din nivelul mediul al veniturilor săptămânale. 

 

Lucrătorii independenţi care şi-au plătit contribuţiile în baza Clasei 2, sunt îndreptăţiţi la plata nivelului standard al Alocaţiei pentru Maternitate.

 

Cererile pentru Alocaţia pentru Maternitate pot fi depuse la Jobcentre Plus (telefon 0800 055 6688) începând cu cea de a 27-a săptămână de sarcină, prin completarea formularului MA1 la care se ataşează certificatul medical care atestă perioada în care urmează să se nască copilul.

 

Pentru informaţii suplimentare privind condiţiile pe care trebuie să le îndepliniţi pentru a accesa această prestaţie, vă recomandăm să accesaţi pagina web a Guvernului:

Site web : https://www.gov.uk/maternity-allowance.

 

 • Alocaţia pentru copil - Child Benefit

 

Alocaţia pentru copii  - Child Benefit este plătită persoanelor care au în îngrijire copii cu vârste de până la 16 ani sau tineri cu vârste până la 20 de ani, dacă sunt înscrişi în sistemul de învăţământ/formare profesională.

 

Pentru a fi eligibil pentru alocaţia pentru copii, aplicantul:

 • se află pe teritoriul Marii Britanii pe întreaga perioadă de acordare a alocaţiei;
 • are un „drept de şedere” pe teritoriul Marii Britanii;
 • are o şedere obişnuită în Marea Britanie (cu excepţia absenţelor ocazionale şi de scurtă durată);
 • are în îngrijire copilul pentru care solicită alocaţia.

 

În prezent, nivelul alocaţiei nu este afectat de venituri sau economiile persoanelor care au îi au în grijă.

Nivelul alocaţiei pentru copii este de 20,70 lire sterline pe săptămână pentru primul copil şi de 13,70 lire sterline pe săptămână pentru fiecare din următorii copii în parte.

 

Cererile pentru alocaţia pentru copii se soluţionează de Biroul pentru Alocaţii pentru Copii (Child Benefit Office) din cadrul autorităţii fiscale HM Revenue and Customs, prin completarea fomularului CH2, disponibil pe pagina web a Guvernului:

Site web : www.gov.uk/child-benefit/overview.

 

 • Creditul fiscal pentru copii  - Child Tax Credit

 

Prestaţia este plătită persoanelor care au în îngrijire copii cu vârste de până la 16 ani sau tineri cu vârste până la 20 de ani, dacă sunt înscrişi în sistemul de învăţământ/formare profesională.

 

Solicitantul nu trebuie să desfăşoare o activitate profesională pentru a aplica pentru acest tip de prestaţie.

 

Cuantumul anual de bază este de 545 GBP.

 

Dacă îndepliniţi condiţiile, puteţi solicita un formular prin contactarea liniei telefonice privind deducerile fiscale – Tax Credit Helpline:

( Tel: 0345 300 3900, luni-vineri, 8am-6pm)

 Site web : www.gov.uk/child-tax-credit/overview.

 

În cazul celor două tipuri de prestaţii bazate pe nivelul veniturilor (alocaţia pentru copii şi creditul fiscal pentru copii), solicitanţii trebuie să facă dovada că deţin un drept de şedere în Marea Britanie, conform unui test („right to reside”).

 

Pentru informaţii suplimentare privind acest test, vă recomandăm să consultaţi informaţiile publicate de autoritatea fiscală HM Revenue and Customs:

Site web : www.hmrc.gov.uk/childbenefit/start/who-qualifies/new-arrivals-uk.htm#4