Instruire profesionala in domeniul afacerilor Instruire profesionala in domeniul afacerilor

Instruire/formare profesională în domeniul afacerilor

Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă oferă consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în baza de date a acestora, sub forma de servicii juridice, de marketing, metode şi tehnici eficiente de management.

 

Serviciile menționate pot fi realizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau, după caz, de firme private, organizaţii profesionale, fundaţii şi asociaţii specializate în aceste domenii, cu care agenţiile încheie contracte în condiţiile legii.

 

Măsura este prevăzută de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare şi este finanţată din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 

Informaţii suplimentare puteţi solicita de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă - Direcţia Managementul Pieţei Muncii, Formare Profesională, Informatică şi Control Măsuri Active

  • Compartiment Analiza Pieţei Muncii şi Programe de Ocupare

Tel.: 021.303.98.47

Fax: 021.303.98.51

 

  • Serviciul Control Măsuri Active - tel.: 021.303.98.34
  • Compartiment Formare Profesională - tel.: 021.313.90.85