Finantarea din fonduri europene / nationale Finantarea din fonduri europene / nationale

Finanţarea din fonduri europene/naţionale

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediul de Afaceri derulează o serie de programe naționale multianuale, cu finanțare de la bugetul de stat destinate întreprinderilor mici și mijlocii din România. Acestea sunt:

  • Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
  • Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în randul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare – START;
  • Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în randul femeilor manager din sectorul IMM;
  • Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri – SRL-D;
  • Programul pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului;
  • Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
  • Programul de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri.

 

Pe lângă aceste programe, din anul 2014 a început la nivelul instituției mai sus menționate implementarea a încă două programe dedicate IMM-urilor din România, și anume:

  • Programul România HUB – care constă în organizarea de sesiuni de informare și consiliere, având ca scop stimularea antreprenoriatului și a înființării de noi întreprinderi în România. Segmentul țintă de beneficiari îl reprezintă antreprenorii și potențialii antreprenori, liceenii și studenții din anii terminali de studiu.
  • Programul Româno-Elvețian pentru IMM-uri (PREIMM) – care constă în acordarea de credite pentru realizarea de investiții de către IMM-uri, în condiții de creditare foarte avantajoase. Perioada de implementare a acestui program este de 5 ani (ianuarie 2014 – ianuarie 2019). Beneficiarii acestor credite sunt toate IMM-urile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate impuse de program.

 

Pentru informatii detaliate referitoare la programele nationale, puteti accesa www.aippimm.ro.