Asigurări de sănătate Asigurări de sănătate

Care sunt dispoziţiile privind cardul european de sănătate?

Cardul european de asigurări sociale de sănătate este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale devenite necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unui stat membru UE/SEE şi poate înlocui o asigurare medicală pentru călătorii în străinătate.

 

Perioada de valabilitate a Cardului este de 6 luni, iar costurile pentru eliberarea acestuia sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

 

Pentru a beneficia de servicii medicale gratuite, cei care se află temporar în Marea Britanie, dar care sunt asiguraţi în România, trebuie să prezinte Cardul european de asigurări de sănătate eliberat de către structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate din România.

 

Informaţii suplimentare privind obţinerea acestui card sunt disponibile accesând adresa de internet a CNAS:

Site web : www.cnas.ro.

 

 

Referitor la obţinerea Cardului european de sănătate din Mare Britanie, cetăţenii români cu reşedinţa obişnuită în acest stat sunt eligibili pentru emiterea acestui document.

 

 În consecinţă, puteţi aplica online prin completarea formularului disponibil la următoarea adresă:

Site web : www.ehic.org.uk/Internet/startApplication.do

 

Informaţii suplimentare privind îndeplinirea condiţiei privind reşedinţa obişnuită în Marea Britanie pot fi obţinute prin accesarea paginii web a autorităţii fiscale HM Revenue & Customs, secţiunea referitoare la reşedinţă şi imigraţie:

Site web : www.hmrc.gov.uk/manuals/cbtmanual/cbtm10020.htm


Care sunt prevederile privind asigurarea de sănătate?

Accesul cetăţenilor europeni la serviciile medicale britanice oferite prin intermediul NHS (National Health Service) nu este condiţionat de plata unor contribuţii.

 

Este necesar ca persoana care intenţionează să beneficieze de aceste servicii să aibă o şedere obişnuită pe teritoriul Marii Britanii.

 

Pentru a beneficia de servicii medicale gratuite, cei care se află temporar în Marea Britanie, dar care sunt asiguraţi în România, trebuie să prezinte Cardul European de Asigurări de Sănătate (National Health Insurance Card), eliberat de către structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate din România.


Cum este reglementat sistemul sanitar?

Accesul cetăţenilor români la serviciile medicale britanice oferite prin intermediul NHS (National Health Service) nu este condiţionat de plata unor contribuţii, este necesar ca persoana care intenţionează să beneficieze de aceste servicii să aibă o şedere obişnuită pe teritoriul Marii Britanii.

 

Pentru a beneficia de servicii medicale în aceleaşi condiţii ca şi rezidenţii obişnuiţi ai Marii Britanii, cetăţenii români trebuie să se înregistreze pe lista unui medic generalist denumit General Practitioner (GP).

  • Pentru a vă înregistra, medicii vor verifica dacă aveţi o şedere obişnuită pe teritoriul Marii Britanii.

 

Potrivit reglementărilor aplicabile, medicii au dreptul să refuze înscrierea pe listele lor a unui pacient în situaţia în care acesta nu poate face dovada că locuieşte în mod obişnuit pe teritoriul Marii Britanii.

  • În această situaţie, se acordă tratament gratuit pentru situaţii de urgenţă în condiţii similare celor aplicabile rezidenţilor, însă pentru celelalte servicii medicale care nu sunt încadrate în categoria intervenţiilor de urgenţă, vor fi percepute taxe.

 

Responsabilitatea încadrării pacienţilor în categoria celor exceptaţi de la plata serviciilor medicale sau în categoria celor care nu beneficiază de această excepţie aparţine în totalitate sistemului NHS. Informaţii privind accesul la servicii medicale puteţi obţine prin intermediul NHS:

Site web : www.nhs.uk