Munca Munca

Căutarea unui loc de muncă

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă - ANOFM , prin structurile sale teritoriale aplică măsurile specifice prevăzute în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj...

Încheierea unui contract de muncă

Desfăşurarea activităţii în baza unui contract individual de muncă este reglementată de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   ...