Modalităţi de căutare a unui loc de muncă în străinătate Modalităţi de căutare a unui loc de muncă în străinătate

test20.10

test tesfsdfsdfsdf

sdfs

dfs

df

sd

f


Intrarea pe piaţa muncii a unui cetăţean din România

Începând cu 1 ianuarie 2014, cetăţenii români se bucură de aceleaşi drepturi pe piaţa britanică a muncii ca toţi cetăţenii SEE şi nu au nevoie să aplice pentru permisiunea de a munci în Marea Britanie. Cetăţenii europeni, precum şi membrii de familie ai acestora au posibilitatea să:

 • Să accepte oferte de muncă
 • Să lucreze ca angajat şi/sau lucrător pe cont propriu
 • Înfiinţeze o afacere
 • Să deţină o companie
 • Să înfiinţeze o filială a unei companii.

 

Angajatorilor din Marea Britanie le este interzisă discriminarea pe motiv de naționalitate în ceea ce privește accesul pe piaţa muncii, salarizarea sau condițiile de muncă.

 

 Odată cu intrarea pe piaţa britanică a muncii în calitate de angajat sau lucrător pe cont propriu, va trebui să aplicaţi pentru Numărul Naţional de Asigurare (NINo) emis de serviciile publice de ocupare din Marea Britanie (Jobcentre Plus).

 

NINo este un număr unic de identificare care centralizează contribuţiile sociale plătite în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, fiind necesar persoanelor care desfăşoară activităţi în calitate de angajat sau de lucrător pe cont propriu, precum şi celor care solicită prestaţii sociale contributive sau necontributive în acest stat.

 

Pentru a obţine NINo, solicitanţii trebuie să prezinte documente care atestă identitatea (după caz, paşaport, carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, permis de conducere) precum şi documente care confirmă statutul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea în Marea Britanie: angajat sau lucrător pe cont propriu.

 • pentru a obţine NINo în calitate de persoană în căutarea unui loc de muncă (Jobseeker), cetăţenii români trebuie să prezinte dovezi cu locurile de muncă la care au aplicat;
 • pentru a obţine NINo în calitate de angajat, cetăţenii români trebuie să prezinte documente precum contractul de muncă sau oferta de angajare;
 • pentru a obţine NINo în calitate de lucrător pe cont propriu, cetăţenii români trebuie să prezinte dovezi care atestă desfăşurarea unei activităţi independente de prestări servicii (contracte, facturi,scrisori de recomandare clienţi, extras de cont bancar, etc).

 

Pentru a programa un interviu în vederea alocării Numărului de Asigurare puteţi contacta serviciul public de ocupare Jobcentre Plus:

Tel: 0845 600 0643, luni-vineri, 8am-6pm

Site web : www.gov.uk/apply-national-insurance-number.

 

Informaţii suplimentare privind procesul de alocare a Numărului Naţionale de Asigurare în Marea Britanie pot fi consultate prin accesarea ghidului informativ elaborat de Departamentul pentru Muncă şi Pensii :

Site web : https://www.gov.uk/government/publications/secure-national-insurance-number-allocation-process-staff-guide.

 

 Referitor la obligaţiile fiscale, dacă intraţi pe piaţa britanică a muncii în calitate de angajat, angajatorul vă va reţine din salariu impozitul pe venit şi contribuţiile de asigurări sociale, care vor fi virate autorităţii fiscale HM Revenue & Customs.

 

 Dacă vă angajaţi pentru prima dată în Marea Britanie, va trebui să completaţi formularul „P46 angajat fără P45”, informaţiile furnizate fiind foarte importante pentru stabilirea taxelor pe care urmează să le plătiţi.

 

Pentru informaţii suplimentare privind obligaţiile fiscale în Marea Britanie, puteţi contacta autoritatea cu atribuţii în acest domeniu, HM Revenue & Customs:

Site web : www.hmrc.gov.uk/migrantworkers/working.htm

Taxes Helpline: 0300 200 3300.

 

 În cazul cetăţenilor români care lucrează în domeniul construcţiilor, este necesară susţinerea testului de siguranţă la locul de muncă în cadrul Programului pentru Certificarea Competenţelor în Construcţii (Construction Skills Certification Scheme - CSCS):

Site web : http://www.cscs.uk.com/health-and-safety-test


Informaţii privind piaţa muncii

1. Unde se găsesc posturi vacante?

 • Principala cale de identificare a unui loc de muncă în Marea Britanie este prin consultarea bazei de date a Jobcentre Plus, serviciul public de ocupare a forţei de muncă în Marea Britanie. Locurile de muncă vacante din Marea Britanie sunt disponibile prin intermediul serviciului online Universal Jobmatch, în funcţie de sectorul de activitate de interes/ocupaţie şi de locaţia unde doriţi să vă angajaţi :

 Site web: www.gov.uk/jobsearch.

 

 Aveţi posibilitatea de a vă înregistra în serviciul Unversal Jobmatch, pentru accesarea unor opţiuni precum oferte de muncă salvate, încărcarea CV-ului, etc.

 

 • O altă cale de identificare a unui loc de muncă în Marea Britanie este prin contactarea agenţiilor pe mediere a forţei de muncă. Datele de contact ale agenţiilor de mediere, în funcţie de domeniul şi aria geografică de interes, sunt publicate pe website-ul Confederaţiei din domeniul Recrutării şi Ocupării Forţei de Muncă - REC (Recruitment and Employment Confederation).

Site web: www.rec.uk.com/jobseeker.

 

 Potrivit legislaţiei britanice, agenţiile de ocupare a forţei de muncă nu pot percepe comisioane din partea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pentru servicii de identificare a unui loc de muncă.

 

 • De asemenea, puteţi consulta anunţurile publicate de principalele ziare / reviste din zona în care vă aflaţi sau contacta direct firmele care funcţionează în domeniile dumneavoastră de interes.
 • Pentru identificarea unui loc de muncă în agricultură, aveţi posibilitatea, însă nu este obligatoriu, să contactaţi unul dintre cei 9 operatori licențiați să medieze angajarea în acest sector.

Anumiţi operatori folosesc agenţii de recrutare cu sediul fie în Marea Britanie, fie în România, licenţiate de Autoritatea de Licenţiere a Operatorilor (Gangamsters Licensing Authority).

 

Lista agenţiilor de mediere care funcţionează în acest sector poate fi consultată prin accesarea site-ului web al fiecarui operator în parte

 

Informaţii detaliate privind angajarea în domeniul agricol precum şi lista operatorilor licenţiaţi sunt disponibile accesând website-ul Ministerului de Interne /UK Border Agency:

Site web: www.ukba.homeoffice.gov.uk

 

2. Găsirea unui loc de muncă / Cum se caută un loc de muncă

 

 • Înainte de apleca în Marea Britanie - În România

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM): Strada Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, Bucureşti.  ANOFM oferă servicii de mediere a forţei de muncă în Uniunea Europeană prin intermediul portalului mobilităţii europene, EURES (eures.anofm.ro).

( Tel./fax: 004021.303.98.39

Site web: www.anofm.ro, www.muncainstrainatate.anofm.ro

Atenţie! Dacă decideţi să apelaţi la o societate comercială ce are ca activitate principală „selecţia şi plasarea forţei de muncă", solicitanţii locurilor de muncă din străinătate trebuie să se adreseze inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul şi în vederea solicitării de informaţii referitoare la:

- înregistrarea firmei la inspectoratul teritorial de muncă;

- sancţiunile aplicate, dacă a fost cazul.

De asemenea, trebuie să verifice dacă la semnarea unui contract individual de muncă în străinătate acesta cuprinde cel puţin următoarele elemente: ţara de reşedinţă, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, număr de telefon/fax, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă şi de repaus, durata contractului individual de muncă, condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiţiile de protecţie socială.

Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate.

Fiecare inspectorat teritorial de muncă prezintă pe website-ul său lista societăţilor comerciale înregistrate având ca obiect de activitate plasarea forţei de muncă în străinătate.

Conform legii, agentul de ocupare a forţei de muncă trebuie să fie o societate românească ce are ca activitate principală selecţia si plasarea forţei de muncă în străinătate, să dispună de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, să aibă încadrat în muncă personal cu experienţă în domeniul forţei de muncă, să organizeze o bancă de date care să cuprindă ofertele şi solicitările de locuri de muncă în străinătate, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor, să încheie cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă şi să fie înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi are sediul.

Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a încheia cu cetăţenii români contracte de mediere. Aceste contracte trebuie să conţină, printre altele, elementele principale privind tariful de mediere, durata contractului şi modul de soluţionare a eventualelor litigii.

De asemenea, agenţii au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.

 

 • Agenţii privați de plasare a forței de muncă

Pe teritoriul României pot desfăşura activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate societăţile comerciale care au ca activitate principală „Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă” – cod CAEN 7810 și care sunt înregistrați la Inspectoratul Teritorial de Muncă în raza căruia își au sediul. Agenții de plasare a forței de muncă în străinătate nu se acreditează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

Agenții de plasare a forței de muncă trebuie să fi încheiat cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate contracte care să conțină oferte ferme de locuri de muncă. Agenţii de ocupare trebuie să asigure încheierea contractelor individuale de muncă şi în limba română.

 Agenţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate pot percepe un tarif de mediere care să acopere costurile acestora pentru activitățile de mediere pe care le desfășoară, conform legii. Dacă tarifele pentru prestarea serviciilor de mediere sunt încasate de la angajatori străini, agenţii de ocupare a forţei de muncă nu pot pretinde plata serviciilor de mediere şi de la dvs. ca solicitanţi de locuri de muncă în străinătate.

 Agenţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate nu au dreptul să perceapă alte comisioane în afara celor menționate anterior şi nu vor pretinde garanţii de la persoanele mediate, respectiv de la persoanele angajate în străinătate cu contract individual de muncă.

 Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligația de a restitui, parţial sau total, tariful serviciilor de mediere încasat de la dvs. ca solicitanţi, dacă nu reuşesc să vă ofere locuri de muncă în termenul stabilit prin contractele de mediere sau dacă, înainte de expirarea duratei contractului de mediere, ca beneficiar al acestui contract renunţați la mediere.

 

În vederea plasării forței de muncă la angajatorul străin, trebuie să încheiați un contract de mediere cu agentul de plasare a forței de muncă.

 • Acest contract de mediere conține atât obligaţiile agentului de plasare a forței de muncă, cât și cele ale dvs., ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.

 Agentul de plasare are obligația:

 • de a vă oferi unui loc de muncă în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile şi interesele dvs. pe durata prezentului contract;
 •  să vă prezinte informaţii şi precizări cu privire la cerinţele locului de muncă şi la condiţiile în care poate avea loc angajarea;
 • să asigure,  după caz, testarea aptitudinilor dvs.;
 •  să întreprindă demersurile necesare pentru încheierea contractului individual de muncă cu angajatorul;
 • să asigure includerea în contractul individual de muncă a elementelor prevăzute în ofertele ferme de locuri de muncă;
 • să asigure întocmirea unui exemplar al contractului individual de muncă şi în limba română; să asigure confidenţialitatea datelor personale;
 • să efectueze demersurile şi formalităţile necesare pentru deplasarea dvs. la locul de muncă (obţinerea, după caz, a paşaportului, a vizei, a permisului de muncă, asigurarea condiţiilor de transport etc.);
 • să vă restituie toate documentele depuse de dvs., în cazul în care nu v-a găsit loc de muncă corespunzător sau dacă dvs. renunţați la mediere și să asigure respectarea de către angajator a clauzelor prevăzute în contractul individual de muncă.

 

 Dumneavoastră, ca beneficiar al serviciilor de mediere, aveți obligația:

 • de a prezenta toate documentele şi de a furniza toate informaţiile necesare pentru căutarea unui loc de muncă corespunzător în străinătate;
 • să participați la acţiunile de testare organizate de furnizor, în vederea selectării pentru a fi angajat în străinătate;
 •  să anunţați  agentul de plasare în cazul în care vreți să renunțați la serviciile de mediere ale acestuia;
 • să achitați taxele legale şi costurile legate de deplasarea în străinătate, dacă acestea nu sunt suportate de angajator potrivit contractului individual de muncă și
 • să respectați obligaţiile prevăzute în contractul individual de muncă.

 

 Contractul de muncă încheiat între dvs. ca cetățean român și angajatorul străin trebuie să includă următoarele elemente:

 • funcţia, meseria sau ocupaţia;
 • natura şi durata angajării, condiţiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare;
 • durata timpului de muncă şi de repaus;
 •  tariful orar, salariul lunar şi datele de plată a salariului;
 • sporuri, ore suplimentare şi alte drepturi salariale;
 •  cazurile în care pot fi urmărite drepturile salariale;
 •  durata, modul de acordare și drepturile bănești aferente concediului de odihnă; condiţiile de muncă, măsuri de protecţie şi securitate a muncii;
 • posibilitatea transferării salariului în România;
 •  asigurarea medicală a dvs., similar cu cea a cetăţenilor din ţara de destinație;
 • acordarea de despăgubiri angajaţilor români în cazul accidentelor de muncă, al bolilor profesionale sau al decesului;
 •  condiţiile de cazare, de locuit sau, după caz, de închiriere a unei locuinţe şi de asigurare a hranei;
 • asigurarea formalităților, stabilirea condițiilor de transport din România în statul în care se asigură ofertele de locuri de muncă și retur pentru dvs. și membrii familiei dvs. care vă însoțesc sau vă vizitează, precum și suportarea cheltuielilor aferente;
 •  taxele, impozitele şi contribuţiile care grevează asupra veniturilor dvs., asigurându-se evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contribuţii de asigurări sociale;
 • obligațiile dvs. în străinătate.

 

 

 • Agenții de muncă temporară

 

Plasarea de forţă de muncă în străinătate se poate realiza și prin intermediul agenţilor de muncă temporară, societăţi comerciale care trebuie să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, "Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului” – cod CAEN 7820 și funcționează conform dispozițiilor Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Codul Muncii şi Hotărârii de Guvern nr. 1256/2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.

Agenţiile de muncă temporară trebuie să fie autorizate de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

 

Puteți presta muncă prin agent de muncă temporară ca salariat temporar.

 

Salariatul temporar este persoana care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară, în vederea punerii sale la dispoziţia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă.

Utilizatorul este persoana fizică sau juridică pentru care şi sub supravegherea şi conducerea căreia munciți temporar ca și salariat temporar pus la dispoziţie de agentul de muncă temporară.

 

Agentul de muncă temporară pune la dispoziţia utilizatorului un salariat angajat prin contract de muncă temporară, în baza unui contract de punere la dispoziţie încheiat în formă scrisă.

 

 Contractul de punere la dispoziţie trebuie să cuprindă:

 • durata misiunii;
  • caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesară, locul executării misiunii şi programul de lucru;
  • condiţiile concrete de muncă;
  • echipamentele individuale de protecţie şi de muncă pe care salariatul temporar trebuie să le utilizeze;
  • orice alte servicii şi facilităţi în favoarea salariatului temporar;
  • valoarea comisionului de care beneficiază agentul de muncă temporară, precum şi remuneraţia la care are dreptul salariatul;
  • condiţiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziţie de un agent de muncă temporară.

 

 Utilizatorul dvs. ca salariat temporar are următoarele obligaţii:

 • să vă informeze cu privire la toate locurile de muncă vacante existente, în vederea asigurării egalităţii de şanse cu ceilalţi angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la utilizator, pentru obţinerea unui loc de muncă permanent, prin afişarea unui anunţ general într-un loc accesibil tuturor salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea la utilizatorul respectiv;
 • să vă asigure accesul la cursurile de pregătire profesională pe care le organizează pentru salariaţii săi;
 • să pună la dispoziţia reprezentanţilor salariaţilor informaţiile cu privire la utilizarea salariaţilor temporari, în cadrul informării generale privind ocuparea forţei de muncă;
 • să vă asigure aceleaşi drepturi cu cele ale salariaţilor angajaţi cu contract individual de muncă la utilizator, conferite de lege, de regulamentul intern sau de contractul colectiv de muncă aplicabil utilizatorului, precum şi de orice alte reglementări specifice aplicabile utilizatorului;
 • să vă ofere şi să vă prezinte informaţii exacte şi reale privind utilizarea salariaţilor temporari atunci când sindicatele sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor, înfiinţaţi potrivit legii, solicită situaţia încadrării personalului propriu.

 

 Pe toată durata misiunii beneficiați de salariul plătit de agentul de muncă temporară.

 • Salariul primit de dvs. pentru fiecare misiune se stabileşte prin negociere directă cu agentul de muncă temporară şi nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată.
 • Salariul primit de dvs. pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primeşte salariatul utilizatorului, care prestează aceeaşi muncă sau una similară cu cea a dvs.

 

 Dacă utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de dvs. va fi stabilit luându-se în considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de muncă şi care prestează aceeaşi muncă sau una similară, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul utilizatorului.

 

 Agentul de muncă temporară este cel care reţine şi virează toate contribuţiile şi impozitele pe care le datorați către bugetele statului şi plăteşte pentru dvs. toate contribuţiile datorate în condiţiile legii.

 

 După ce ați încheiat misiunea, puteți încheia cu utilizatorul un contract individual de muncă, iar durata misiunii efectuate se ia în calcul la stabilirea drepturilor salariale, precum şi a celorlalte drepturi prevăzute de legislaţia muncii.

 

 Agenţii de muncă temporară nu au dreptul să perceapă de la dvs. nicio taxă în schimbul demersurilor în vederea recrutării dvs. de către utilizator sau pentru încheierea unui contract de muncă temporară.

 

 • Obținerea unui loc de muncă prin mijloace proprii

Puteți să optați pentru un loc de muncă în străinătate și prin alte modalități decât cele formale.

 Puteți apela la rude, prieteni, cunoștințe care lucrează în prezent pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, sau puteți să găsiți un loc de muncă prin contact direct cu un angajator din alt stat membru.