Urmari munca ilegala Urmari munca ilegala

Ce urmări are munca ilegală

Gravitatea consecinţelor sociale şi economice pe care le produce munca fără forme legale de angajare generează următoarele situaţii de risc:

  • persoana care prestează o astfel de activitate nu are siguranţa plăţii muncii prestate, plata făcându-se în funcţie de bunăvoinţa angajatorului; în această situaţie, evaziunea fiscală este săvârşită atât de persoana care prestează activitatea, cât şi de beneficiarul activităţii;
  • persoana care prestează munca fără a avea încheiat un contract individual de muncă este lipsită de protecţie socială: nu beneficiază de prestaţii din asigurările sociale, asigurările de sănătate, asigurările de şomaj, cele pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi cele provenite din bugetul consolidat; nu i se plătesc tichete de masă, nu se bucură de protecţia stabilită de lege pentru femei şi copiii, nu exercită drepturile colective constituţionale (dreptul la asociere în sindicate şi negocierea contractului colectiv de muncă), dreptul la creditare bancară.

 Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale face parte din sistemul de asigurări sociale din România, sistem specializat dedicat riscurilor specifice, respectiv accidentele de muncă şi bolile profesionale.

 

 Conform legislației în România sunteți asigurat obligatoriu pentru accidente de muncă și boli profesionale dacă:

  • desfășurați activităţi pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi dacă sunteți funcționar public;
  • desfășurați activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi dacă sunteți membru cooperator dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate celor de mai sus, în condiţiile prezentei legi;
  • dacă sunteți șomer pe toată durata efectuării practicii profesionale;
  • dacă sunteți ucenic, elev sau student, pe toată durata efectuării practicii profesionale;
  • dacă sunteți angajat român care prestează muncă în străinatate din dispoziţia angajatorilor români, în condițiile legii