Recunoașterea diplomelor obținute în Uniunea Europeană Recunoașterea diplomelor obținute în Uniunea Europeană

Recunoașterea diplomelor obținute în Uniunea Europeană

 

Clasele I-XII efectuate în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară în România activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară - recunoaştere de către Inspectoratele Școlare

 

Depunere dosar

Începând cu data de 15 martie 2018, în conformitate cu Ordinul de Ministru nr. 3217 / 2018, dosarele pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară (clasele I-XII) sunt primite şi evaluate de către inspectoratelele şcolare.

 

 

Puncte de contact

 

Adresa Web

E-mail

Telefon

Fax

Adresa

1

Municipiul Bucureşti

info@ismb.edu.ro

021 211 8496

021 210 4851

Bucureşti, Sector 2, Strada Icoanei nr.19

2

Alba

office@mail.albanet.ro

0258 811 662

0258 817 663

Alba Iulia, Strada Gabriel Bethlen nr.7

3

Arad

inf_arad@yahoo.com

0257 280 866

0257 214 746

Arad, B-dul Decebal nr.32

4

Argeş

info@isj.arges.ro

0248 218 366

0248 219 743

Piteşti, B-dul. Eroilor nr.4-6

5

Bacău

isjbacau@isj.bc.edu.ro

0234 511 899

0234 571 038

Bacău, Strada Oituz nr.24

6

Bihor

isjbihor@yahoo.com

0359 436 210 sau 0359 210 211

0259 418 016

Oradea, Strada Mihai Eminescu nr.11

7

Bistriţa-Năsăud

inspectori@isjbn.ro

0263 213 529

0263 116 654

Bistrița, Strada 1 Decembrie nr.5

8

Botoşani

isj@isj.bt.edu.ro

0231 584 050

0231 584 052

Botoșani, Strada Nicolae Iorga nr.28

9

Braşov

isj@rdsbv.ro

0268 511 111

0268 475 621

Brașov, Strada Şirul Dima nr.4

10

Brăila

isjbr@easynet.ro

0239 614 088

0239 614 060

Brăila, B-dul Al. I. Cuza nr.172

11

Buzău

isjbz@mail.hasdeu.bz.edu.ro

0238 721 655

0238 414 655

Buzău, Strada Al. Marghiloman nr.30

12

Caraş-Severin

isjcaras@cs.ro

0255 210 679

0255 216 042

Reșița, Strada Ateneului, Complexul 1

13

Călăraşi

isjcalarasi@gmail.com

0242 315 949

0242 312 810

Călărași, Strada Sloboziei nr.28

14

Cluj

cluj@isjcj.ro

0264 590 999

0264 592 832

Cluj-Napoca, Piaţa Ștefan cel Mare nr.4

15

Constanţa

isj-cta@isjcta.ro

0241 550 582

0241 618 880

Constanța, Strada Mihai Eminescu nr.11

16

Covasna

office@isj.educv.ro

0267 314 782

0267 351 482

Sfântul Gheorghe, Strada Victor Babeș nr.15C

17

Dâmboviţa

isjdb@isj-db.ro

0245 211 891 sau 0245 620 931

0245 613 723

Târgoviște, Calea Domnească nr. 127

18

Dolj

isjdolj@isj.dj.edu.ro

0251 420 961 sau 0351 407 395

0251 421 824

Craiova, Strada Ion Maiorescu nr.6

19

Galaţi

info@isj.gl.edu.ro

0236 463 078 sau 0236 460 170

0236 319 396

Galați, Strada Portului nr.57 bis

20

Giurgiu

isjgiurgiu@yahoo.com

0246 214255

0246 213 986

Giurgiu, Strada Portului nr.17

21

Gorj

isjgj@utgjiu.ro

0253 227177

0253 224 750

Târgu Jiu, Strada Victoriei nr.132-134

22

Harghita

isjhr@isjhr.eduhr.ro

0266 312 514

0266 371 061

Miercurea Ciuc, Piaţa Libertății

23

Hunedoara

inspectorat@isj.hd.edu.ro

0254 229 030

0254 215 034

Deva, Strada Gheorghe Barițiu nr.2

24

Ialomiţa

office@inspectorat.ro

0243 231 825

0243 231 825

Slobozia, Strada Lacului nr.19

25

Iaşi

office@isjiasi.ro

0232 260 098

0232 267 705

Iași, Strada Bălcescu nr.26

26

Ilfov

secretariat@isjilfov.ro

021 317 3650

021 317 3654

București, Sector 5, Calea 13 Septembrie nr.209

27

Maramureş

isjmm@isjmm.ro

0262 212 114

0262 211 992

Baia Mare, Strada Petofi Șandor nr. 14

28

Mehedinţi

isj@isj.mh.edu.ro

0252 315 579

0252 311 223

Drobeta-Turnu Severin, Strada Mihai Gușiță nr.6

29

Mureş

isjmures@edums.ro

0265 213 779

0265 218 473

Târgu Mureș, Strada Victor Babeș nr.11

30

Neamţ

isj_neamt@yahoo.com

0233 214 860

0233 215 807

Piatra Neamț, Strada Lt. Drăghiescu nr.4A

31

Olt

secretariat@isjolt.ot.edu.ro

0249 410 927

0249 412 801

Slatina, Strada Ec.Teodoroiu nr.64B

32

Prahova

isjph@isj.ph.edu.ro

0244 577 551

0244 577 400

Ploiești, Strada Democraţiei nr.35

33

Satu-Mare

isjsm@isj.sm.edu.ro

0261 717 998

0261 713 441

Satu Mare, Strada 1 Decembrie 1918 nr.6

34

Sălaj

isjsalaj@isj.sj.edu.ro

0260 661 391

0260 619 190

Zalău, Strada Unirii nr.2

35

Sibiu

office@isjsibiu.ro

0269 210 466

0269 210 817

Sibiu, Strada Berăriei nr.2

36

Suceava

isjsv@yahoo.com

0230 216 102

0230 520 637

Suceava, Calea Unirii nr.15

37

Teleorman

isjteleo@yahoo.com

0247 312 712

0247 317 092

Alexandria, Strada Carpați nr.15

38

Timiş

isjtim@mail.dnttm.ro

0256 305 799

0256 490 429

Timișoara, B-dul. C.D.Loga nr.3

39

Tulcea

isjtl@isjtl.edu.ro

0240 515 771

0240 511 886

Tulcea, Strada Dobrogeanu Gherea nr.3-4

40

Vaslui

isjvaslui@isj.vs.edu.ro

0235 311 928

0235 311 715

Vaslui, Strada Donici nr.2

41

Vâlcea

isjvl@vl.edu.roisjvl@yahoo.com

0350 431 571

0250 730 587

Râmnicu Vâlcea, Strada Nicolae Bălcescu nr.30

42

Vrancea

isjvrancea@yahoo.com

0237 214 236

0237 214 499

Focşani, Strada Dornei nr.5

 

 

 

ECHIVALAREA DIPLOMEI DE BACALAUREAT OBŢINUTE ÎN STRĂINĂTATE

 • Conform informațiilor publicate pe site-ul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) - https://www.cnred.edu.ro/ro

 

 • Depunere dosar

Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00 | Vineri, 09:00-11:00

 • prin poştă

Registratura Ministerului Educației Naționale

 

 • Acte necesare / Verificare acte dosar 

1. Cerere

2. Diploma de Bacalaureat

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

3. Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII

 • copie, dacă actul de studii emis este în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

4. Alte documente

 • adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc.) - copie pentru actele de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele de studii redactate în alte limbi

5. Documente personale de identificare, în copie

 • paşaport
 • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)

6. Taxa de evaluare de 50 de lei

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale

Cod de identificare fiscală: 13729380

Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale

Cod de identificare fiscală: 13729380

Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului

Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077

Cod SWIFT: RNCBROBU

Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

 

 • Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cuApostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

 

 • Evaluare documente

Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet.

Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

 

 • Eliberare atestat

Program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00; 12:30 - 15:00

Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor

Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

 

 • Eliberare duplicat

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a atestatului de echivalare/recunoaştere sau în alte cazuri justificate, se poate elibera un duplicat.
Pentru eliberarea duplicatului, se depun: cerere, actul de studii care a fost recunoscut/echivalat - copie; actul de identitate - copie; dovada plăţii taxei de 50 lei; declarație notarială cu privire la pierderea, distrugerea sau deteriorarea atestatului.

 

 • Procedura de contestare

Contestaţiile se depun, la registratura M.E.N., în termen de 30 de zile de la data eliberării atestatului de recunoaştere/echivalare şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a motivelor nerecunoaşterii. Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 10 zile de la înregistrarea lor la CNRED.

 

Procedura pentru Echivalarea diplomei de Bacalaureat obținute în străinătate de cetățenii români poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.

 

 • Informații suplimentare privind echivalarea diplomei de Bacalaureat obţinute în străinătate

Informaţii prin telefon: de luni până joi, între orele 09:00-12:00.

Nina VASILESCU, consilier

E-mail: vasilescu.nina@medu.edu.ro

Telefon: 021 405 62 69

Fax: 021 317 85 17

Dana CONSTANTIN, consilier

E-mail: constantin.dana@medu.edu.ro

Telefon: 021 405 56 59

Fax: 021 313 10 13

 

 

 

 

Echivalarea studiilor superioare de licenţă efectuate în străinătate de cetăţenii români

 • Conform informațiilor publicate pe site-ul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) - https://www.cnred.edu.ro/ro

Pentru profesiile reglementate sectorial – medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar și arhitect -, precum și pentru celelalte profesii reglementate și menţionate în Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, diplomele de licență obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, precum și Confederația Elvețiană, vor fi echivalate de către autorităţile competente corespunzătoare.

Ø Depunere dosar

Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00 | Vineri, 09:00-11:00

 • prin poştă:

Registratura Ministerului Educației Naționale,

Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti

 

Ø Acte necesare / Verificare acte dosar

1. Cerere

2. Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

3. Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul școlar - în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau domeniul de studii nu este menționat pe diplomă

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

4. Alte documente relevante, dacă este cazul

Exemplu:

 • adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008
 • pentru exercitarea unei profesii reglementate (în cazul actelor de studii obținute în state terțe): programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.: copie pentru limbile română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană și copie și traducere autorizată pentru celelalte limbi străine

5. Documente personale de identificare, în copie

 • paşaport
 • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)

6. Taxa de evaluare de 50 de lei

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale

Cod de identificare fiscală: 13729380

Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale

Cod de identificare fiscală: 13729380

Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului

Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077

Cod SWIFT: RNCBROBU

Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

 

 • Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 

https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea

 

 • Evaluare documente

Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

 

 • Eliberare atestat

Program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00; 12:30 - 15:00

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

 • prin poştă,  la adresa indicată în cerere
 • prin curier rapid - cu plata la destinație - serviciul de curierat este contractat de către solicitant

Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

 

 • Eliberare duplicat

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a atestatului de echivalare/recunoaştere sau în alte cazuri justificate, se poate elibera un duplicat.
Pentru eliberarea duplicatului, se depun: cerere, actul de studii care a fost recunoscut/echivalat - copie; actul de identitate - copie; dovada plăţii taxei de 50 lei; declarație notarială cu privire la pierderea, distrugerea sau deteriorarea atestatului.

 

 • Procedura de contestare

Decizia CNRED poate fi contestată, o singură dată, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. CNRED se pronunță în termen de 60 de zile lucrătoare. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

 

Procedura pentru Echivalarea studiilor universitare de licență efectuate în străinătate de cetățenii români poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.

 

Natalia NEAGOE, inspector

Adresa e-mail: natalia.neagoe@edu.gov.ro

Telefon: 021 451 53 03, Fax: 021 313 10 13

 

Echivalarea studiilor superioare de master efectuate în străinătate de cetăţenii români

 • Conform informațiilor publicate pe site-ul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) - https://www.cnred.edu.ro/ro

 

Ø  Depunere dosar

Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00 | Vineri, 09:00-11:00

 • prin poştă:

Registratura Ministerului Educației Naționale,

Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti

 

Ø  Acte necesare / Verificare acte dosar

1. Cerere

2. Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

3. Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul școlar - în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau domeniul de studii nu este menționat pe diplomă

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

4. Alte documente relevante, dacă este cazul

Exemplu:

 • adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru diplomele emise anterior anului 2008
 • pentru exercitarea unei profesii reglementate (în cazul actelor de studii obținute în state terțe): programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.: copie pentru limbile română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană și copie și traducere autorizată pentru celelalte limbi străine

5. Documente personale de identificare, în copie

 • paşaport
 • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)

6. Taxa de evaluare de 50 de lei

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale

Cod de identificare fiscală: 13729380

Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale

Cod de identificare fiscală: 13729380

Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului

Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077

Cod SWIFT: RNCBROBU

Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

 

 • Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original;

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 

https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea

 

 • Evaluare documente

Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet.

Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

 

 • Eliberare atestat

Program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00; 12:30 - 15:00

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor: Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

 • prin poştă,  la adresa indicată în cerere
 • prin curier rapid - cu plata la destinație - serviciul de curierat este contractat de către solicitant

Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

 

 • Eliberare duplicat

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a atestatului de echivalare/recunoaştere sau în alte cazuri justificate, se poate elibera un duplicat.
Pentru eliberarea duplicatului, se depun: cerere, actul de studii care a fost recunoscut/echivalat - copie; actul de identitate - copie; dovada plăţii taxei de 50 lei; declarație notarială cu privire la pierderea, distrugerea sau deteriorarea atestatului.

Procedura de contestare

Decizia CNRED poate fi contestată, o singură dată, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data luării la cunoștință. CNRED se pronunță în termen de 60 de zile lucrătoare. Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin servicii poștale sau poștă electronică.

 Procedura pentru Echivalarea studiilor universitare de licență efectuate în străinătate de cetățenii români poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.

 

Natalia NEAGOE, inspector

Adresa e-mail: natalia.neagoe@edu.gov.ro

Telefon: 021 451 53 03, Fax: 021 313 10 13

 

 

 

Echivalarea studiilor universitare pentru persoanele care au dobândit cetățenia română și dețin atestat de recunoaștere

 • Conform informațiilor publicate pe site-ul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) - https://www.cnred.edu.ro/ro

 

Ø  Depunere dosar

Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00 | Vineri, 09:00-11:00

 • prin poştă:

Registratura Ministerului Educației Naționale,
Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti

 

Ø  Acte necesare / Verificare acte dosar

1. Cerere;

2. Atestatul de recunoaștere - copie;

3. Diploma de studii recunoscută:

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

4. Alte documente suplimentare dacă este cazul;

5. Actul de identitate în copie şi dovada schimbării numelui dacă este cazul;

6. Taxa de evaluare de 50 de lei - copie.

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale

Cod de identificare fiscală: 13729380

Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale

Cod de identificare fiscală: 13729380

Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului

Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077

Cod SWIFT: RNCBROBU

Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

 

ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

 

 • Evaluare documente

Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet.
Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

 

 • Eliberare atestat

Program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00; 12:30 - 15:00

Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor

 • prin poştă, la adresa indicată în cerere
 • prin curier rapid - cu plata la destinație - serviciul de curierat este contractat de către solicitant

Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

 

 • Eliberare duplicat

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a atestatului de echivalare/recunoaştere sau în alte cazuri justificate, se poate elibera un duplicat.
Pentru eliberarea duplicatului, se depun: cerere, actul de studii care a fost recunoscut/echivalat - copie; actul de identitate - copie; dovada plăţii taxei de 50 lei; declarație notarială cu privire la pierderea, distrugerea sau deteriorarea atestatului.


Procedura pentru Echivalarea studiilor superioare de licenţă efectuate în străinătate de cetăţenii români poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic electronic.

Natalia NEAGOE, inspector

Adresa e-mail: natalia.neagoe@edu.gov.ro

Telefon: 021 451 53 03, Fax: 021 313 10 13

 

 

Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

 

 • Conform informațiilor publicate pe site-ul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) - https://www.cnred.edu.ro/ro

 

Instituțiile acreditate de învățământ superior sau unitățile și instituțiile de drept public și drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul național de cercetare-dezvoltare recunosc diploma de doctor și titlul de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute la:

 • instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană,
 • instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, actualizată periodic,
 • instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar,

Numai în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obținerii abilitării, ocupării unei funcții didactice sau de cercetare în cadrul uneia din instituțiile sau unitățile menționate anterior, C.N.R.E.D. recunoaște:

 • diplomele de doctor obținute la instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate, în alte scopuri decât cele prevăzute pentru universități,
 • diplomele de doctor obținute la universităţi din statele terţe, altele decât cele prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state.

 

 • Depunere dosar

Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00 | Vineri, 09:00-11:00

Registratura Ministerului Educației Naționale,

Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti

 

 

Ø Acte necesare / Verificare acte dosar 

1. Cerere

2. Diploma de doctor

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

3. Alte documente, dacă este cazul: de exemplu, documentul care atestă domeniul în care este acordat titlul de doctor

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

4. Documente personale de identificare, în copie:

 • paşaport
 • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
 • dovada schimbării numelui - copie și traducere legalizată (dacă este cazul)

5. Taxa de evaluare de 50 de lei

 

 
Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

 

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale

Cod de identificare fiscală: 13729380

Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale

Cod de identificare fiscală: 13729380

Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului

Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077

Cod SWIFT: RNCBROBU

Cod BIC: RNCB

 

Ø  Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

 

 • Evaluare documente

Evaluarea documentelor şi eliberarea deciziei CNRED se realizează în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii dosarului complet.
Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau consultarea unor experţi externi.

 

 • Eliberare atestat

Program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00; 12:30 - 15:00

Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor

 • prin poştă, la adresa indicată în cerere
 • prin curier rapid - cu plata la destinație - serviciul de curierat este contractat de către solicitant

Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

 

 • Eliberare duplicat

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a atestatului de echivalare/recunoaştere sau în alte cazuri justificate, se poate elibera un duplicat.
Pentru eliberarea duplicatului, se depun: cerere, actul de studii care a fost recunoscut/echivalat - copie; actul de identitate - copie; dovada plăţii taxei de 50 lei; declarație notarială cu privire la pierderea, distrugerea sau deteriorarea atestatului.


Procedura pentru Echivalarea studiilor superioare de licenţă efectuate în străinătate de cetăţenii români poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic electronic.

Natalia NEAGOE, inspector

Adresa e-mail: natalia.neagoe@edu.gov.ro

Telefon: 021 451 53 03, Fax: 021 313 10 13

 

 

Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

 

 • Conform informațiilor publicate pe site-ul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) - https://www.cnred.edu.ro/ro

Instituțiile acreditate de învățământ superior sau unitățile și instituțiile de drept public și drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul național de cercetare-dezvoltare recunosc diploma de doctor și titlul de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute la:

 • instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană,
 • instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, actualizată periodic,
 • instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar,

Numai în scopul înscrierii la programele postuniversitare, obținerii abilitării, ocupării unei funcții didactice sau de cercetare în cadrul uneia din instituțiile sau unitățile menționate anterior, C.N.R.E.D. recunoaște:

 • diplomele de doctor obținute la instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate, în alte scopuri decât cele prevăzute pentru universități,
 • diplomele de doctor obținute la universităţi din statele terţe, altele decât cele prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state.

 

 • Depunere dosar

Program: Luni-Joi, 09:00-11:00 şi 14:00-16:00 | Vineri, 09:00-11:00

Registratura Ministerului Educației Naționale,

Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti

 

 

Ø Acte necesare / Verificare acte dosar 

1. Cerere

2. Diploma de doctor

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

3. Alte documente, dacă este cazul: de exemplu, documentul care atestă domeniul în care este acordat titlul de doctor

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
 • copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine

4. Documente personale de identificare, în copie:

 • paşaport
 • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
 • dovada schimbării numelui - copie și traducere legalizată (dacă este cazul)

5. Taxa de evaluare de 50 de lei

 

 
Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

 

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale

Cod de identificare fiscală: 13729380

Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti – ATCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale

Cod de identificare fiscală: 13729380

Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului

Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077

Cod SWIFT: RNCBROBU

Cod BIC: RNCB

 

Ø  Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

 

 • Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii/echivalării

1. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cuApostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
2. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă; 

 • supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;
 • scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea:

https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea

 

ØEvaluare dosar

 

CNRED evaluează și emite decizia finală în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet.

Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau în cazul în care CNRED înaintează dosarul spre evaluare Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.).

ØEliberare atestat

Program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00; 12:30 - 15:00

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

 • prin poştă, la adresa indicată în cerere
 • prin curier rapid - cu plata la destinație - serviciul de curierat este contractat de către solicitant

Atestatul se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite prin procură notarială.

 

ØEliberare duplicat 

În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului de recunoaștere, CNRED eliberează, la cerere, un duplicat al acestuia.

Pentru eliberarea duplicatului, titularul adresează, în scris, o cerere însoțită de următoarele documente:

 • copia actului de studii care a fost recunoscut;
 • copia actului de identitate;
 • dovada plății taxei în valoare de 50 lei;
 • declarație notarială cu privire la încadrarea în una din situațiile menționate mai sus.

 

 
 

 

 • Procedura de contestare

Decizia CNRED poate fi contestată o singură dată, în termen de 30 de zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura MEN sau se trimite prin poștă.


Procedura pentru Echivalarea/recunoaşterea diplomelor de doctorat poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.

 

Gabriela LEŢCAI, consilier

Adresa e-mail: gabriela.letcai@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 56 40, Fax: 021 313 10 13