Dreptul la pensie Dreptul la pensie

Pensia de văduv/văduvă

Alocaţia de văduv - Widowed Parent Allowance  se acordă persoanei văduve, sub vârsta standard de pensionare, care are în îngrijire un copil. Cuantumul alocaţiei depinde de contribuţiile sociale plătite de partener, nivelul maxim fiind de  108.30 GBP pe săptămână.

 

Pentru informaţii suplimentare privind dreptul la alocaţia de văduv, puteţi contacta serviciul ajutoarelor în caz de deces din cadrul Jobcentre Plus:

( Tel: 0845 606 0265, luni-vineri, 8am-6pm)

 Site web : www.gov.uk/widowed-parents-allowance/overview.

 

Ajutorul de deces (Bereavement Allowance) reprezintă o sumă fixă plătită persoanelor aflate sub vârsta de pensionare la data decesului soţului/ soţiei.

 

Pentru informaţii suplimentare privind dreptul la ajutorul de deces, puteţi contacta serviciul ajutoarelor în caz de deces din cadrul Jobcentre Plus:

( Tel: 0845 606 0265, luni-vineri, 8am-6pm)

Site web : www.gov.uk/bereavement-allowance/overview


Incapacitatea de muncă

Alocatia pentru Asistenţă şi Angajare  - Employment and Support Allowance - ESA: se acordă persoanelor care nu pot desfăşura o activitate profesională ca urmare a unei dizabilităţi sau boli.

 

Alocaţia se acordă până la data la care beneficiarii ating vârsta standard de pensionare, moment în care pot solicita pensia de stat de bază.

 

 ESA conţine două componente, una contributivă şi una bazată pe nivelul veniturilor şi se acordă prin Jobcentre Plus (serviciul public de ocupare) persoanelor care se află într-una din următoarele situaţii:

 • le-a expirat perioada pentru care pot obţine Indemnizaţia legală pentru motive de boală (SSP);
 • sunt lucrători pe cont propriu sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;
 • au primit Indemnizaţia legală pentru maternitate (Statutory Maternity Pay - SMP) dar nu s-au putut reîntoarce la locul de muncă din cauza unei boli sau a unui handicap care le-a afectat capacitatea de muncă;
 • se află sub vârsta legală de pensionare;

şi care

 • au o boală sau un handicap care le afectează capacitatea de muncă cel puţin patru zile consecutiv (incluzând zilele libere de la sfârşitul săptămânii şi sărbătorile legale) sau
 • primesc tratament medical specializat.

 

Informaţii suplimentare privind criteriile de acordare a alocaţiei pentru asistenţă şi angajare pot fi consultate accesând pagina web a Guvernului:

Site web : www.gov.uk/employment-support-allowance/overview.

 

Plata pentru o viaţă personală independentă (Personal Independence Payment) se acordă persoanelor între 16-64 ani care s-au confruntat cu urmatoarele dificultăţi în ultimele 3 luni şi se aşteaptă să continue pentru încă 9 luni: handicapul afectează în mod semnificativ capacitatea persoanelor de a se îngriji însele sau de a se deplasa în mod independent. 

 

În afara condiţiilor generale, pentru a obţine prestaţia, aplicanţii trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice:

 • să aibă o şedere obişnuită în Marea Britanie;
 • să se afle în Marea Britanie la data la care solicită prestaţia;
 • să fi locuit în Marea Britanie cel puţin 2 ani din ultimii 3 ani;
 • să nu fie supuşi unor restricţii potrivit legislaţiei din domeniul imigraţiei.

 

PIP are două componente:

 • o componentă de îngrijire (pentru persoanele care nu se pot îngriji în mod independent);
 • o componentă de mobilitate (pentru persoanele cărora le este afectată capacitatea de a se deplasa în mod independent).

 

Nivelul PIP diferă în funcţie de tipul dizabilităţii şi de modul în care acesta afectează capacitatea persoanelor de avea o viaţă independentă.

 

Pentru informaţii suplimentare privind condiţiile pe care trebuie să le îndepliniţi pentru acordarea acestei prestaţii şi evaluarea la care veţi fi supuşi, contactaţi Departamentul pentru Muncă şi Pensii:

( Tel: 0800 917 2222, luni-vineri, 8am-6pm)

Site web : www.gov.uk/pip/how-to-claim


Regimul aplicabil românilor care muncesc în Marea Britanie

În vederea acordării drepturilor de securitate socială (sănătate, şomaj, pensii) cu respectarea principiului egalităţii de tratament pentru toţi cetăţenii europeni (cetăţean provenit dintr-un stat membru UE), Uniunea Europeană a adoptat o serie de reglementări europene (Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 şi 574/72 care au fost înlocuite, începând cu data de 1 ianuarie 2010 de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi, respectiv, de Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială) obligatorii în toate statele membre UE.

 

Astfel, indiferent în ce stat membru UE se află la un moment dat un cetăţean european, se bucură de aceleaşi drepturi şi obligaţii de securitate socială cu cele ale cetăţenilor din statul respectiv.

 

Cu privire la acordarea drepturilor de pensie pentru persoanele care au desfăşurat legal activitate profesională în Marea Britanie, precizăm următoarele:

 • vechimea în muncă (stagiul de cotizare) realizată în Marea Britanie este recunoscută de către statul român în vederea deschiderii dreptului la pensie, cu condiţia ca persoana respectivă să fi fost asigurată la sistemul de securitate socială din Marea Britanie (a desfăşurat activitate legal şi s-au plătit contribuţiile sociale prevăzute de legislația în domeniu din Marea Britanie);
 • vechimea în muncă (stagiul de cotizare) realizată în România este recunoscută de către Marea Britanie în vederea deschiderii dreptului la pensie, cu condiţia ca persoana respectivă să fi fost asigurată la sistemul de securitate socială din România (a desfăşurat activitate legal şi s-au plătit contribuţiile sociale prevăzute de legislaţia română).

!!! Dacă există situaţii în care o persoană a fost asigurată în aceeaşi perioadă atât în Marea Britanie, cât şi în România, această perioadă de vechime în muncă se ia în calcul o singură dată.

 • la momentul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legislația din Marea Britanie pentru acordarea unei categorii de pensii, se aplică principiul totalizării perioadelor de asigurare, potrivit căruia se iau în considerare perioadele de asigurare realizate în România cumulate cu perioadele de asigurare realizate în Marea Britanie. În aceste condiţii, pensia pe care cetăţeanul român urmează să o primească de la Marea Britanie se va calcula DOAR PENTRU PERIOADA DE VECHIME ÎN MUNCĂ REALIZATĂ ÎN MAREA BRITANIE!!!
 • la momentul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legislaţia română pentru acordarea unei categorii de pensii, se aplică principiul totalizării perioadelor de asigurare, potrivit căruia se iau în considerare perioadele de asigurare realizate în Marea Britanie cumulate cu perioadele de asigurare realizate în România. În aceste condiţii, pensia pe care cetăţeanul român urmează să o primească de la statul român se va calcula DOAR PENTRU PERIOADA DE VECHIME ÎN MUNCĂ REALIZATĂ ÎN ROMÂNIA!!!
 • Dovada perioadelor de vechime în muncă realizate în Marea Britanie se face cu înscrisuri oficiale eliberate de angajator sau de către instituţiile competente din Marea Britanie.
 • Dovada perioadelor de vechime în muncă realizate în România se face cu înscrisurile din carnetul de muncă, adeverinţe eliberate de angajator sau alte documente întocmite cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 • În momentul în care o persoană care a îndeplinit condiţiile de pensionare prevăzute de legislaţia unuia dintre cele două state (România/ Marea Britanie) şi se prezintă la instituţia competentă să solicite acordarea unei categorii de pensii, trebuie să prezinte toate documentele necesare dovedirii vechimii în muncă realizate. Instituţia competentă va indica procedura care trebuie urmată, în funcţie de caracteristicile particulare ale fiecărui solicitant și va demara procedura de confirmare a vechimii în muncă (procedura se realizează între instituțiile competente din cele două state, pe baza reglementărilor europene în vigoare) pentru perioadele de activitate desfășurate pe teritoriul celeilalte țări (Marea Britanie /România confirmă României/ Marii Britanii perioada de activitate desfășurată pe teritoriul acesteia).
 • Solicitarea dreptului la pensie pentru pensia din România se poate face prin depunerea dosarului de pensionare (cerere acordare pensie și documente oficiale care să ateste vechimea în muncă realizată) atât direct la Casa Județeană de Pensii din raza teritorială a domiciliului, cât și la instituția competentă cu acordarea pensiilor de pe teritoriul Marii Britanii. Instituția competentă de pe teritoriul Marii Britanii are obligația de a transmite dosarul de pensie în România, pentru soluționare.
 • Solicitarea dreptului la pensie pentru pensia din Marea Britanie se poate face prin depunerea dosarului de pensionare (cerere acordare pensie și documente oficiale care să ateste vechimea în muncă realizată) atât direct la instituția competentă cu acordarea pensiilor de pe teritoriul Marii Britanii, cât și la Casa Județeană de Pensii din raza teritorială a domiciliului. Casa Județeană de Pensii din raza teritorială a domiciliului are obligația de a transmite dosarul de pensie în Marea Britanie, pentru soluționare.

 

În România, instituţia competentă pentru acordarea dreptului la pensie este Casa Naţională de Pensii Publice prin intermediul Caselor Teritoriale de Pensii de la nivelul fiecărui judeţ.

Informaţii privind instituţia competentă pentru acordarea dreptului la pensie în Marea Britanie,  puteţi regăsi pe site-ul https://www.cnpp.ro/organisme-de-legatura-internationale-in-domeniul-pensiilor**.