Afișare Conținut Web Afișare Conținut Web

test continut 05.10

 

s-a adaugat legea X

Căutarea unui loc de muncă Căutarea unui loc de muncă

Căutarea unui loc de muncă

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă - ANOFM, prin structurile sale teritoriale aplică măsurile specifice prevăzute în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele interesate, atât cele care au devenit şomeri, cât şi cele care doresc să schimbe locul de muncă, se vor înregistra la agenţia locală pentru ocuparea forţei de munca ori la punctul de lucru în a cărui rază îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

La înregistrare, acestea vor prezenta cu următoarele acte:

 • actul de identitate;
 • actele de studii şi de calificare;
 • carnetul de muncă sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.

 

Concret, agenţia realizează următoarele acţiuni:

 • evidenţa angajatorilor: contactarea angajatorilor, clasificarea angajatorilor (după cod  CAEN, forma de proprietate, sector de activitate), înregistrare informaţii privind angajatorii în baza de date;
 • gestionarea  locurilor de muncă vacante: înregistrarea locurilor de muncă vacante, stabilirea caracteristicilor locului de muncă şi a criteriilor de angajare, actualizarea bazei de date cu ofertele de loc de muncă, afişarea şi mediatizarea acestora, săptămânal.
 • Clasificarea locurilor de muncă pe sectoare de activitate/ meserii/ angajatori şi, după caz, în funcţie de gradul de calificare impus de ofertă.
 • Se solicită angajatorului informaţii complete despre actele necesare la angajare, despre  sarcinile ce revin postului, criteriile de selecţie (examen, concurs, interviu).
 • întocmirea planului individual de mediere. Acesta se întocmeşte pentru fiecare persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, înregistrată în evidenţa agenţiei, prin completarea de către funcţionarul public al agenţiei locale, a formularului plan individual de mediere şi reprezintă evidenţa acţiunilor întreprinse pentru ocuparea persoanei respective, precum şi rezultatele acestora.
 • În acelaşi timp se consultă baza cu locuri de muncă vacante în vederea identificării unui loc conform cu pregătirea profesională şi nivelul studiilor.
 • preselecţia candidaţilor. Personalul SPO consultă baza de date a agenţiei în vederea identificării candidaţilor compatibili cu oferta de loc de muncă, analizează profilul candidatului şi profilul locului de muncă ce trebuie ocupat.
 • Candidaţii, care corespund profilului, sunt contactaţi şi îndrumaţi către angajator.
 • eliberarea dispoziţiei de repartizare, la solicitarea angajatorului. Emiterea dispoziţiei de repartizare în cazul stabilirii unor compatibilităţi sau echivalenţe între cerinţele locului de muncă vacant şi pregătirea profesională, aptitudinile şi opţiunile persoanei, menţionate în fişa de înregistrare.
 • Primirea de la angajator a înştiinţării privind încadrarea în muncă, se va actualiza planul de mediere, va înceta dreptul la indemnizaţia de şomaj sau se vor acorda alte drepturi prevăzute de lege.