Asistenta sociala Asistenta sociala

Asistență socială

La reîntoarcerea în țară aveți dreptul la următoarele categorii de beneficii de asistență socială:

 

Alocația de stat pentru copii

 • Alocațiile pentru copii mai mari de 2 ani, mai mari de 3 ani, mai mici de 2 ani și copii cu handicap mai mici de 3 ani, conform prevederilor Legii nr. 61/1993 se acordă copiilor în vârstă de pînă la 18 ani și tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora, fără alte condiții.

- Cuantumul acestor beneficii este de 84 lei pentru copii mai mari de 2 ani, 200 lei pentru copiii mai mari de 3 ani și 200 lei pentru copiii mai mici de 2 ani și cei cu handicap mai mici de 3 ani.

 

Măsuri de sprijin pentru creșterea copilului

 • Indemnizația pentru creșterea copilului se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr. 111/2010 cu modificările și completările ulterioare, persoanelor care, în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv venituri din salarii, activități independente sau activități agricole, inclusiv din perioadele asimilate, potrivit legii și se află în concediu pentru creșterea copilului.
 • Cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului reprezintă 85% din media veniturilor profesionale, dar nu mai mult de 3.400 lei sau 1.200 lei și nici mai  puțin de 600 lei.

 

 • Indemnizaţia şi sprijinul lunar acordate persoanelor care au în îngrijire copii cu handicap sau acordate persoanelor cu handicap care au în îngrijire copii se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr. 111/2010 cu modificările și completările ulterioare, persoanelor care au în îngrijire copii cu handicap sau persoanelor cu handicap care au în îngrijire copii.
 • Cuantumul indemnizaţia şi sprijinul lunar acordate persoanelor care au în îngrijire copii cu handicap sau acordate persoanelor cu handicap care au în îngrijire copii reprezintă 150,300 -  respectiv 450 lei.

 

 • Stimulentul de inserție se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr. 111/2010 cu modificările și completările ulterioare, persoanelor îndreptățite să beneficieze de indemnizația pentru creșterea copilului și care se întorc la activitatea profesională până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 (în cazul celor cu concediu de 1 an) sau după împlinirea de către copil a vârstei de 1 an (în cazul celor cu concediu de 2 ani) și realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit Legii nr. 571/2003.
 • Cuantumul stimulentului de inserție este de 500 lei.

 

Măsuri de sprijin pentru copilul pentru care s-a instituit o măsură de protecție

 • Alocația lunară de plasament se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 pentru fiecare copil aflat în plasament la o familie, persoană, asistent maternal, într-un serviciu de tip rezidențial al unui organism privat acreditat sau s-a instituit tutela în condițiile legii.
 • Cuantumul alocației lunare de plasament este de 600 de lei sau 900 de lei pentru copilul cu dizabilitate.

 

Măsurile speciale pentru persoane HIV/SIDA

 • Indemnizaţia lunară de hrană (HIV/SIDA) se acordă, conform prevederilor Legii nr.584/2002 și HG nr.1177/2003, adulților și copiilor infectați/bolnavi de HIV/SIDA internați, instituționalizați și din ambulatoriu.
 • Cuantumul indemnizaţiei lunare de hrană (HIV/SIDA)  este de 13 lei/zi pentru adulți și 11 lei/zi pentru copii.

 

 • Alocaţia de hrană copii (HIV/SIDA) se acordă în baza prevederilor art. 58 din Legea nr.448/2006 copiilor cu handicap de tip HIV/SIDA pe perioada în care sunt îngrijiți în familie - Cuantumul alocaţiei de hrană pentru copii (HIV/SIDA)  este de 11 lei/zi.

 

 

Măsurile speciale pentru persoane cu handicap

 • Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap se acordă adultului cu handicap grav sau accentuat, indiferent de venituri, în baza prevederilor art. 58 din Legea nr.448/2006.
 • Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap este de 234 lei pentru adultul cu handicap grav și 193 lei pentru adultul cu handicap accentuat.

 

 • Bugetul complementar lunar pentru persoanele cu handicap se acordă, în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr.448/2006, adulților cu handicap grav/accentuat/mediu și familiei sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav/accentuat/mediu, indiferent de venituri,
 • Cuantumul bugetului complementar lunar pentru persoanele cu handicap este de 106, 79 și respectiv 39 lei.

 

 • Indemnizația pentru însoțitorul persoanei nevăzătoare (este egală cu salariul net al asistentului social cu studii medii debutant) și se acordă în conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr.448/2006 adultului cu handicap grav și familiei sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav, indiferent de venituri.
 •  Cuantumul indemnizației pentru însoțitorul persoanei nevăzătoare este de 777 lei.

 

 

 

 

Venitul minim garantat (măsuri de sprijin pentru familiile cu venituri foarte mici sau fără venituri)

 • Ajutorul social se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, familiilor sau persoanelor singure cu venituri reduse sau fără venituri, aflate în situaţie de nevoie, pentru depăşirea situației în care se află.
 • La stabilirea venitului familiei se iau în calcul toate veniturile obținute de membrii acesteia inclusiv din alte drepturi de asigurări și asistență socială.
 •  Deținerea anumitor bunuri poate conduce la neacordarea dreptului.

 

 • Ajutorul social se acordă ca diferență între veniturile totale ale familiei și nivelul venitului minim garantat din următoarele situații:
 • persoană singură - 142 lei,
 • familie cu 2 persoane – 255 de lei,
 •  familie cu 3 persoane – 357 lei,
 • familie cu 4 persoane – 442 lei,
 • familie cu 5 persoane – 527 lei,
 • pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane – câte 37 lei.

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsuri pentru familiile cu copii și venituri reduse

 • Alocația pentru susţinerea familiei se acordă familiilor cu copii și venituri reduse, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.277/2010 cu modificările și completările ulterioare.

 

 • La stabilirea venitului familiei se iau în calcul toate veniturile obținute de membrii acesteia inclusiv din alte drepturi de asigurări și asistență socială.
 • Deținerea anumitor bunuri poate conduce la neacordarea dreptului.

 

 • Alocația pentru susţinerea familiei se acordă familiilor cu copii și venituri reduse se poate acorda familiilor biparentale care au copii în întreținere în vârstă de până la 18 ani și care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 200 lei.
 • Pentru familiile biparentale cu 1/2/3/4 și mai mulți copii, cuantumul acestei alocații este de 82, 164, 246, respectiv 328 lei.

 

 • Alocația pentru susţinerea familiei se acordă familiilor cu copii și venituri reduse se poate acorda și familiilor biparentale care au copii în întreținere în vârstă de până la 18 ani și care realizează venituri nete lunare pe membru de familie între 201 lei şi 530 lei.
 • Pentru familiile biparentale cu 1/2/3/4 și mai mulți copii, cuantumul acestei alocații este de 75, 150, 225, respectiv 300 lei.

 

 • Alocația pentru susţinerea familiei se acordă familiilor cu copii și venituri reduse se poate acorda și familiilor monoparentale care au copii în întreținere în vârstă de până la 18 ani și care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 200 lei.
 •  Pentru familiile biparentale cu 1/2/3/4 și mai mulți copii, cuantumul acestei alocații este de 107, 214, 321, respectiv 428 lei.

 

 • Alocația pentru susţinerea familiei se acordă familiilor cu copii și venituri reduse se mai poate acorda și familiilor monoparentale care au copii în întreținere în vârstă de până la 18 ani și care realizează venituri nete lunare pe membru de familie între 201 lei şi 530 lei.
 • Pentru familiile biparentale cu 1/2/3/4 și mai mulți copii, cuantumul acestei alocații este de 102, 204, 306, respectiv 408 de lei.

 

Măsuri pentru sprijinirea populației în perioada sezonului rece

 • Ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu energie termică se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011, cu modificările și completările ulterioare, familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei şi persoanelor singure cu venituri de până la 1082 lei.
 • La stabilirea venitului se procedează ca și în cazul ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei.
 • Cuantumul acestuia reprezintă un procent din valoarea efectivă a facturii de energie termică, între 5% și 100% (din bugetul de stat).
 • Ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011, cu modificările și completările ulterioare, familiilor şi persoanelor singure al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 615 lei și care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale.
 •  La stabilirea venitului se procedează ca și în cazul ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei.
 •  Cuantumul acestor ajutoare variază între 20 lei şi 262 lei.
 • Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu energie electrică se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011, cu modificările și completările ulterioare, familiilor şi persoanelor singure al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 615 lei și care utilizează pentru încălzirea locuinței exclusiv energie electrică .
 • La stabilirea venitului se procedează ca și în cazul ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei.
 • Cuantumul acestor ajutoare variază între 48 lei şi 240 lei.
 • Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011, cu modificările și completările ulterioare, familiilor şi persoanelor singure al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 615 lei și care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.
 • La stabilirea venitului se procedează ca și în cazul ajutorului social și alocației pentru susținerea familiei.
 •  Cuantumul acestor ajutoare variază între 16 lei şi 54 lei.