Prestațiile sociale Prestațiile sociale

Prestațiile sociale

Regimurile de securitate socială din Regatul Unit includ:

 • Regimul de asigurări naţionale (National Insurance Scheme - NIS), care acordă prestaţii în numerar în caz de boală, şomaj, deces al unui partener, pensionare etc. Persoanele pot dobândi dreptul la aceste prestaţii prin achitarea contribuţiilor de asigurări naţionale;
 • Serviciul Naţional de Sănătate (National Health Service - NHS), care oferă tratament medical, stomatologic şi oftalmologic şi care, de regulă, este disponibil gratuit numai persoanelor care locuiesc în Marea Britanie şi Irlanda de Nord;
 •  Regimul de prestaţii pentru copii şi regimul de credit fiscal pentru copii, care acordă prestaţii în numerar persoanelor care cresc copii;
 • Prestaţii necontributive pentru anumite categorii de persoane cu handicap sau îngrijitori;
 • Alte plăţi prevăzute de lege efectuate de angajatori către angajaţi la naşterea sau plasarea spre adopţie a unui copil.

 

  În mod normal, la împlinirea vârstei de 16 ani vi se emite automat un număr de asigurare naţională. În cazul în care nu aţi primit un număr la încadrarea în muncă, trebuie să solicitaţi unul.

 

Care sunt prevederile privind prestaţiile familiale şi de maternitate?

 • Alocaţiile familiale

 În Marea Britanie se acordă o serie de prestaţii familiale, fie în natură sau în bani, care vin în sprijinul familiilor: alocaţia de maternitate (Sure Start Maternity Grant) – plată unică de £ 500 care să ajute la creşterea copilului; alocaţie de îngrijire a copilului (Childcare Grant), alocaţia de tutore (Guardian Allowance), etc.

 

Pentru informaţii suplimentare privind condiţiile pe care trebuie să le îndepliniţi pentru a accesa aceste prestaţii, vă recomandăm să accesaţi pagina web a Guvernului;

 Site web : www.gov.uk/browse/benefits/families.

 

 

 

Plata pentru maternitate  - Statutory Maternity Pay / SMP: este necesară îndeplinirea cumulativă a două criterii: criteriul angajării continue şi criteriul veniturilor.

 

  Pentru a fi îndeplinit criteriul angajării continue este necesar ca persoana care solicită SMP să fi fost angajată la acelaşi angajator timp de 26 de săptămâni fără întrerupere anterior săptămânii de calificare (cea de-a 15-a săptămână anterior săptămânii în care urmează să se nască copilul).

 

  Este necesar în acelaşi timp ca persoana să fi fost angajată cel puţin o zi în săptămâna de calificare.

 

Criteriul veniturilor presupune ca persoana care solicită SMP să fi obţinut un venit mediu care să fie relevant din punct de vedere al Asigurărilor Naţionale.

 

Durata pentru care se acordă SMP diferă în funcţie de data previzionată a naşterii copilului.

 

  Pentru copii născuţi după 1 aprilie 2007, SMP este plătită timp de 39 de săptămâni.

 

  Pentru primele 6 săptămâni SMP reprezintă 90% din veniturile medii săptămânale ale solicitantului, restul de 33 de săptămâni SMP este plătită la nivelul standard sau la un nivel reprezentând 90% din veniturile medii săptămânale, oricare dintre acestea este mai scăzut. Nivelul standard este de £139.58.

 

Pentru a obţine SMP persoanele interesate trebuie să informeze în primul rând angajatorul la care lucrează cu privire la data de la care intenţionează să întrerupă activitatea şi să primească SMP, oferind informaţii cu privire la data preconizată a naşterii copilului.

 

În situaţia în care pe durata sarcinii şi primirii SMP persoana alege să îşi continue activitatea, nivelul SMP nu va fi afectat.

 

Pentru informaţii suplimentare privind condiţiile pe care trebuie să le îndepliniţi pentru a accesa această prestaţie, vă recomandăm să accesaţi pagina web a Guvernului;

Site web : https://www.gov.uk/maternity-pay-leave/pay.

 

 

 • Indemnizaţia de maternitate - Maternity Allowance / MA este plătită de către Jobcentre Plus persoanelor angajate care nu îndeplinesc condiţiile impuse pentru a obţine SMP sau celor care au statut de lucrător independent (self-employed).

 

  Criteriile impuse pentru acordarea MA sunt:

 • Criteriul angajării / activităţii desfăşurate pe cont propriu: Pentru a îndeplini acest criteriu, persoana care solicită MA trebuie să fi desfăşurat activitate în calitate de angajat sau de lucrător independent timp de cel puţin 26 de săptămâni în timpul perioadei de referinţă (66 săptămâni).
 • Criteriul veniturilor: Pentru a primi MA, venitul mediu calculat pe o perioadă de 13 săptămâni trebuie să fie cel puţin £30 pe săptămână.

 

MA este plătită timp de 39 de săptămâni iar nivelul depinde de nivelul veniturilor solicitantului, fiind de £139.58 pe săptămână, sau de 90% din nivelul mediul al veniturilor săptămânale. 

 

 Lucrătorii independenţi care şi-au plătit contribuţiile în baza Clasei 2, sunt îndreptăţiţi la plata nivelului standard al Alocaţiei pentru Maternitate.

 

  Cererile pentru Alocaţia pentru Maternitate pot fi depuse la Jobcentre Plus (telefon 0800 055 6688) începând cu cea de a 27-a săptămână de sarcină, prin completarea formularului MA1 la care se ataşează certificatul medical care atestă perioada în care urmează să se nască copilul.

 

Pentru informaţii suplimentare privind condiţiile pe care trebuie să le îndepliniţi pentru a accesa această prestaţie, vă recomandăm să accesaţi pagina web a Guvernului:

Site web : https://www.gov.uk/maternity-allowance.

 

 

 

 • Alocaţia pentru copil - Child Benefit

 

Alocaţia pentru copii  - Child Benefit este plătită persoanelor care au în îngrijire copii cu vârste de până la 16 ani sau tineri cu vârste până la 20 de ani, dacă sunt înscrişi în sistemul de învăţământ/formare profesională.

 

  Pentru a fi eligibil pentru alocaţia pentru copii, aplicantul:

 • se află pe teritoriul Marii Britanii pe întreaga perioadă de acordare a alocaţiei;
 • are un „drept de şedere” pe teritoriul Marii Britanii;
 • are o şedere obişnuită în Marea Britanie (cu excepţia absenţelor ocazionale şi de scurtă durată);
 • are în îngrijire copilul pentru care solicită alocaţia.

 

  În prezent, nivelul alocaţiei nu este afectat de venituri sau economiile persoanelor care au îi au în grijă.

  Nivelul alocaţiei pentru copii este de 20,70 lire sterline pe săptămână pentru primul copil şi de 13,70 lire sterline pe săptămână pentru fiecare din următorii copii în parte.

 

Cererile pentru alocaţia pentru copii se soluţionează de Biroul pentru Alocaţii pentru Copii (Child Benefit Office) din cadrul autorităţii fiscale HM Revenue and Customs, prin completarea fomularului CH2, disponibil pe pagina web a Guvernului:

Site web : www.gov.uk/child-benefit/overview.

 

 

 

 • Creditul fiscal pentru copii  - Child Tax Credit

 

Prestaţia este plătită persoanelor care au în îngrijire copii cu vârste de până la 16 ani sau tineri cu vârste până la 20 de ani, dacă sunt înscrişi în sistemul de învăţământ/formare profesională.

 

  Solicitantul nu trebuie să desfăşoare o activitate profesională pentru a aplica pentru acest tip de prestaţie.

 

  Cuantumul anual de bază este de 545 GBP.

 

Dacă îndepliniţi condiţiile, puteţi solicita un formular prin contactarea liniei telefonice privind deducerile fiscale – Tax Credit Helpline:

 Tel: 0345 300 3900, luni-vineri, 8am-6pm

Site web : www.gov.uk/child-tax-credit/overview.

 

  În cazul celor două tipuri de prestaţii bazate pe nivelul veniturilor (alocaţia pentru copii şi creditul fiscal pentru copii), solicitanţii trebuie să facă dovada că deţin un drept de şedere în Marea Britanie, conform unui test („right to reside”).

 

  Pentru informaţii suplimentare privind acest test, vă recomandăm să consultaţi informaţiile publicate de autoritatea fiscală HM Revenue and Customs:

Site web : www.hmrc.gov.uk/childbenefit/start/who-qualifies/new-arrivals-uk.htm#4.