Taxe și impozite Taxe și impozite

Taxe si impozite

Contribuţii de asigurări naţionale

 

  1. Contribuţiile la regimul de asigurări naţionale se împart în cinci clase:

 

  1. În calitate de angajat, veţi vărsa contribuţii primare de clasa 1 la rata principală în cazul în care veniturile dumneavoastră depăşesc pragul primar.

 

Contribuţiile dumneavoastră vor reprezenta un procent din veniturile dumneavoastră săptămânale până la limita superioară a veniturilor (upper earnings limit - UEL) şi vor fi deduse din salariu.

 

 Dacă realizaţi venituri peste UEL, vi se vor deduce, de asemenea, contribuţii din salariul dumneavoastră; aceasta se numeşte rată suplimentară.

 

 În cazul în care veniturile dumneavoastră se situează sub pragul primar, însă depăşesc limita inferioară a veniturilor, se consideră că aţi vărsat contribuţii pentru a vă proteja dreptul la prestaţii.

 

Angajatorul dumneavoastră achită contribuţii secundare de clasa 1 în cazul în care veniturile dumneavoastră se situează peste pragul secundar.

 

 Contribuţiile angajatorului nu vi se deduc din salariu, acestea constituind răspunderea angajatorului.

 

  1. În cazul în care desfăşuraţi o activitate independentă, iar veniturile dumneavoastră depăşesc excepţia privind veniturile mici, trebuie să vărsaţi contribuţii de clasa 2.

Contribuţiile de clasa 2 se plătesc la o rată forfetară.

 

 În cazul în care profiturile sau câştigurile dumneavoastră impozabile se situează între nivelul de venit neimpozabil şi limita superioară a profiturilor (Upper Profits Limit - UPL), veţi fi, de asemenea, pasibil de plata contribuţiilor de clasa 4.

 

Dacă realizaţi profituri peste UPL, vi se vor deduce, de asemenea, contribuţii din profiturile dumneavoastră la o rată suplimentară.

 

Contribuţiile de clasa 4 nu sunt luate în considerare la calculul prestaţiilor.

 

  1. Contribuţiile de clasa 3 sunt voluntare şi sunt luate în considerare numai pentru calculul pensiei de bază pentru limită de vârstă şi al prestaţiilor de deces.

 Acestea pot fi achitate în cazul în care nu sunteţi pasibil de plata contribuţiilor primare de Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune Drepturile dumneavoastră de securitate socială în Regatul Unit Iulie 2012 5 clasa 1, dacă aţi fost scutit de la plata contribuţiilor de clasa 2 sau dacă nu aveţi perioada necesară de contribuţii care să vă dea dreptul la prestaţiile enumerate mai sus.

 

 Contribuţiile de clasa 3 se plătesc la o rată forfetară.

 

4. Se aplică norme speciale anumitor persoane, inclusiv marinarilor şi aviatorilor.

 

 5. În cazul în care sunteţi angajator, puteţi fi, de asemenea, pasibil de plata contribuţiilor de clasa 1A pentru majoritatea prestaţiilor în natură acordate angajaţilor, de exemplu, automobile puse la dispoziţie pentru uz personal şi combustibil pentru automobile.

 

 Informaţii suplimentare cu privire la ratele actuale ale contribuţiilor sunt disponibile pe site-ul Administraţiei Fiscale şi Vamale (Her Majesty’s Revenue and Customs): http://www.hmrc.gov.uk

 

 

  1. Autoritatea fiscală HM Revenue & Customs este responsabilă de colectarea taxelor şi impozitelor (taxele pe profit, pe venit, pe câştigurile de capital, taxele de timbru, taxe vamale şi alte impozite indirecte). La acestea se adaugă taxele colectate de către autorităţile locale (ex. taxele pe clădiri etc).

 

 Dacă sunteţi angajat, veţi plăti impozitul pe veniturile salariale prin sistemul Pay As You Earn (PAYE). Angajatorul dumneavoastră foloseşte acest sistem de deducere a impozitului pe veniturile salariale şi contribuțiile de asigurări sociale înainte de a fi plătit.

 

 Dacă vă angajaţi pentru prima dată în Marea Britanie, va trebui să completaţi formularul „P46 angajat fără P45”, informaţiile furnizate fiind foarte importante pentru stabilirea taxelor pe care urmează să le plătiţi.

 

 Impozitul pe venit reprezintă contribuția dumneavoastră la cheltuielile guvernamentale cum ar fi transportul, sănătatea și educația.

 

 GHM Revenue & Customs vă oferă un cod fiscal, care va fi înscris pe fluturașul dvs. de salariu. Angajatorul utilizează codul fiscal pentru a deduce impozitul pe venit din salariu prin sistemul PAYE.

 

 La sfârșitul fiecărui an fiscal angajatorul vă va pune la dispoziţie un formular - P60 care cuprinde informaţii privind salariul brut total cât şi impozitul  și asigurările sociale care le-ați plătit. Fiecare angajat poate câștiga o anumită sumă în fiecare an, fără a plăti impozit pe venit.

 

Taxa pe venit / Income Tax 

Aceasta este o taxă pe care orice lucrător o plateşte pe salariul primit.

 

 Nu se plăteşte Taxa pe venit dacă cetăţeanul caştigă sub o anumită sumă pe an, sumă numită Alocația Personală / Personal Allowance.

·         Alocația Personală este o sumă anuală pe care orice angajat o poate caştiga şi pentru care nu plăteşte Taxa pe venit.

 

 Orice sumă care depăşeşte Alocația Personală se impozitează.

 

Pentru anul fiscal 2014-2015 Alocația Personală este de £10000.

 

 Daca venitul declarat este mai mic sau egal cu £10000 atunci nu se plăteşte nici o taxă.

 

Pentru câştigurile  ce depăşesc suma de £10000 cât este Alocația Personală se vor percepe taxe/impozite.

 

 

Deduceri personale

 

Alocația Personală Standard este de £ 10,600, care este suma veniturilor pentru care nu trebuie să se plătească impozit.

 

 Deducerile dumneavoastră personale pot fi mai mari dacă v-aţi născut înainte de 06 aprilie 1938 sau, dacă aveți Alocaţie pentru Persoane Nevăzătoare.

 

 Nu este relevant dacă venitul dumneavoastră este de peste 100.000 de £.

 

Dacă sunteți lucrător independent, sunteți responsabil de plata impozitelor și a contribuțiilor de asigurări sociale. În fiecare an va trebui să completaţi o declaraţie fiscală de auto-evaluare.

 

Pentru mai multe informaţii privind impozitarea în Marea Britanie, vă recomandăm să consultaţi informaţiile publicate pe:

  • site-ul web al autorităţii fiscale HM Revenue & Customs:

Site web : www.hmrc.gov.uk/incometax/basics.htm.

  • site-ul web al Trezoreriei marii Britanii :

Site web : https://www.gov.uk/government/publications/tax-and-tax-credit-rates-and-thresholds-for-2015-16/tax-and-tax-credit-rates-and-thresholds-for-2015-16#income-tax-allowances

 

Site web : https://www.gov.uk/income-tax-rates/current-rates-and-allowances