Taxe și impozite Taxe și impozite

Taxe și impozite

Următoarele informaţii sunt publicate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în “Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează  venituri comerciale din România”  - https://static.anaf.ro/static/21/Anaf/GHID_CONTRIBUABILI_ACTIV_COMERCIALE.pdf

 

Contribuabilii persoane fizice care realizează venituri comerciale în România au obligaţia să se înregistreze la organul fiscal competent, să le declare şi să plătească impozite, taxe, contribuţii şi alte sume la bugetul general consolidat.

                                                                                                             

 

Înregistrarea fiscală

 

Persoanele fizice care intenţionează să desfăşoare o activitate economică în România ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale sunt obligate să se înregistreze şi să se autorizeze la oficiului territorial al Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul profesional.

 • Ca urmare a înregistrării şi autorizării, Oficiile Registrului Comerţului atribuie contribuabililor codul unic de înregistrare.

 

Depunerea declaraţiei privind venitul estimat

Contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obligaţi să depună la organul fiscal competent declaraţia privind venitul estimat/norma de venit (formularul D220 - http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_220_2013.pdf), prin care estimează veniturile şi cheltuielile ce se vor realiza pentru anul fiscal.

 

Obligaţia depunerii declaraţiilor privind venitul estimat/norma de venit la organul fiscal competent revine atât contribuabililor care determină venitul net în sistem real şi desfăşoară activitatea în mod individual sau în cadrul unei întreprinderi familiale, cât şi contribuabililor pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.

 

Declarația se depune la organul fiscal competent, astfel:

 • în termen de 15 zile de la data începerii activității, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente;
 • până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, şi care au obligația determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor;
 • până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declarația privind venitul realizat, în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective , estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior;
 • până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activităţi impuse pe bază de norme de venit şi care solicită trecerea pentru anul fiscal următor la impunerea în sistem real precum şi cei care au desfăşurat activităţi impuse în sistem real şi solicită impunerea pe baza normelor de venit.

 

Impozitul anual datorat

Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil.

Venitul net anual impozabil se stabileşte pe fiecare sursă din categoriile de venituri prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.

Impozitul anual datorat se înscrie în decizia de impunere.

 

Contribuţiile sociale obligatorii

 

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi comerciale au obligaţia de a plăti contribuţii sociale obligatorii la bugetul general consolidat.

 

Pentru informaţii referitoare la la contribuţiile sociale vă recomandăm să consultaţi ,,Ghidul privind declararea şi plata contribuţiilor sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri precum şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri,, - publicat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:  www.anaf.ro - fiind publicat în slujba contribuabililor.

 

Venitul declarat constituie baza lunară de calcul pentru stabilirea obligaţiilor lunare de plată reprezentând contribuţie de asigurări sociale, pe care contribuabilii sunt obligaţi să le efectueze în cursul anului, ca plăţi anticipate.

 • Plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

 

Formularul 600 se depune anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.

 • În cazul în care contribuabilii încep o activitate în cursul anului, au obligaţia completării şi depunerii formualrului în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
 •  În urma depunerii formularului 600, organul fiscal, stabileşte prin decizie de impunere, obligaţiile anuale de plată privind contribuţiile sociale.

 

Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate

Declararea veniturilor pentru stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate se realizează prin depunerea declaraţiei de venit estimat/norma de venit, sau a declaraţiei privind venitul realizat.

 • Plaţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

 

Stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, se realizează de către organul fiscal competent, prin decizia de impunere.

 

Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.

 • Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului fiscal se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora se află adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

NU datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile comerciale:

 • persoanele care realizează venituri comerciale şi care obţin în acelaşi timp venituri din salarii sau asimilate salariilor şi orice alte venituri din desfăşurarea unei activităţi dependente, venituri din pensii şi venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, asigurate în sistemul public de pensii,
 • persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii,
 •  persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme.

 

 

 

Mai multe informaţii privind contribuabilii persoane fizice care realizează venituri comerciale în România pot fi obținute:

 • accesând pagina de Internet, www.anaf.ro;
 • telefonic, la Biroul unic de asistenţă telefonică a contribuabililor, la nr.004 031.403.91.60;
 • birourile de servicii pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

 

Informaţii cu privire la datele de contact ale organelor fiscale le puteţi accesa la următorul link: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm

 

 

Pentru a afla informații referitoare la contribuabilii care realizează venituri din profesii libere din România, respectiv venituri obţinute din exercitarea profesiilor:

 • medicale,
 • de avocat,
 • notar,
 •  auditor financiar,
 • consultant fiscal,
 • expert contabil,
 • contabil autorizat,
 • consultant de plasament în valori mobiliare,
 • arhitect sau
 • alte profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii,

puteți consulta Ghidul contribuabililor care realizează venituri din profesii libere din România accesând linkul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/ghid_profesii_libere_2014.pdf

 

Totodată, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pot fi regăsite și o serie de alte ghiduri fiscale ale persoanelor care intenționează să desfășoare o anumită formă de activitate economică pe teritoriul României https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizice/ghiduri_curente/!ut/p/a1/hY_LDoIwEEW_xQVbprWKjbuKCCHGlUToxpSEl8GWFITftxIWxijObm7OyZ0BDjFwKfqqEF2lpKhfO3euAQ6cYEmXISXRCjGXnjb4cMbUwwZIDIB-DEMfPvN2ox9R1wQ-mfwZ4E__Bfhchb8nEzBzYgi8qFU6vpswmRJaANdZnulM2w9t4rLrmnZrIQsNw2ALKXJbKwt940vVdhC_YdDcoxjd1nV_ZIsn-bq4gA!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/