Muncă Muncă

test20.10

test tesfsdfsdfsdf sdfs dfs df sd f

Ataşații pe probleme de muncă şi sociale

În vederea protejării drepturilor lucrătorilor români în străinătate, la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din România a fost constituit un corp de...

Cum este realizată încadrarea – contractul de muncă?

În Marea Britanie raporturile juridice dintre un angajator şi persoanele pe care le încadrează în muncă sunt stabilite în baza unui contract, supus regulilor dreptului comun.   ...

Cum este reglementată salarizarea?

  Angajaţii au dreptul să fie plătiţi cel puţin la nivelul salariului minim naţional (National Minimum Wage) plătit pentru fiecare oră de activitate.     Începând cu...

Cum este reglementat timpul de lucru?

Potrivit Reglementărilor privind timpul de lucru din 1998, cu modificările aduse ulterior, sunt garantate următoarele drepturi: angajaţii nu pot fi forţaţi să lucreze mai mult de 48 de ore...

Care sunt prevederile privind concediile?

Aproape toţi lucrătorii au dreptul legal la 5, 6 săptămâni de concediu plătit pe an  - cunoscut sub numele de dreptul la concediu legal sau concediu anual.   Persoanele...

Care sunt dispoziţiile privind încetarea relaţiei de muncă?

Perioada de probă   Numărul de săptămâni lucrate încep din prima zi de activitate şi nu de la sfârşitul perioadei de probă. Beneficiaţi de drepturi contractuale...

Care sunt prevederile privind conflictele de muncă – reprezentarea lucrătorilor români, greva?

  Conflictele la locul de muncă:   Conflictele cu angajatorul dvs., de obicei, se încadrează în una din cele două categorii: plângeri - atunci când ridicaţi probleme...

Detașarea lucrătorilor

Detașarea lucrătorilor Detaşarea transnaţională este reglementată prin Directiva nr. 96/71 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul furnizării de servicii şi Regulamentul nr. 883/2004...

Intrarea pe piaţa muncii a unui cetăţean din România

Începând cu 1 ianuarie 2014, cetăţenii români se bucură de aceleaşi drepturi pe piaţa britanică a muncii ca toţi cetăţenii SEE şi nu au nevoie să aplice pentru permisiunea de a munci în Marea...