Procedura initierii unei afaceri Procedura initierii unei afaceri

Procedura iniţierii unei afaceri

Pentru a înregistra o nouă societate, trebuie să vă adresaţi Oficiului Naţional al Registrului Comerţului ONRC - http://www.onrc.ro/index.php/ro/ - pentru a verifica disponibilitatea numelui şi a emblemei.

 

Totodată, va trebui  să faceţi dovadă deţinerii de capital social şi a unui sediu social, dar şi documente care să ateste istoricul fiscal al administratorilor, cenzorilor şi asociaţilor.

 

Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor, precum şi Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice sunt actele normative ce reglementează înfiinţarea şi funcţionarea unei societăţi.

 

În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi cu personalitate juridică, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

 

Societăţile cu personalitate juridică cu sediul în România sunt persoane juridice române.

 

Societăţile cu personalitate juridică se constituie  - dacă prin lege nu se prevede altfel - în una dintre următoarele forme:

  • societate în nume colectiv;
  • societate în comandită simplă;
  • societate pe acţiuni;
  • societate în comandită pe acţiuni;
  • societate cu răspundere limitată.

  

 

Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.

 

Asociaţii în societatea în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi în societatea în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale.

 

Creditorii societăţii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi, numai dacă societatea nu le plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva acestor asociaţi.

 

Acţionarii, asociaţii comanditari, precum şi asociaţii în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris.

 

O societate cu personalitate juridică va avea cel puţin 2 asociaţi, în afară de cazul în care legea prevede altfel.

 

Pentru informaţii suplimentare privind înfiinţarea si funcţionarea unei cosietăţi, vă recomandăm să vă adresaţi Oficiului Naţional al Registrului Comerţului ONRC.

 

Date de contact Oficiul Naţional al Registrului Comerţului:

Sediul central

Blvd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, sector 3, Bucureşti

Cod poştal: 030837

E-mailonrc@onrc.ro
Tel.: (+40-21) 316.08.04/17/18/24

Fax: (+40-21) 316.08.03

E-mail: onrc@onrc.ro

Program de lucru: Luni - Vineri  - 8:00 - 16:00